Norsk-Engelsk oversettelse av provisjon

Oversettelse av ordet provisjon fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

provisjon på engelsk

provisjon
pengersubst. commission
Synonymer for provisjon
Liknende ord

 
 

Wiki
Provision (av latin provisio: omtanke eller providere: sørge for, forsyne, utruste) er et vederlag ved forskjellige typer forretning, oftest prosentvis godtgjøring som en mellommann får for å formidle og slutte en handel. Beregnes ofte som prosentandel av oppdragets omfang til megleren ved f.eks eiendomshandel og annet kommisjonssalg. Også resultatavhengig del av lønnen til selgere beregnet som en prosentandel av salget.

Fler eksempler
1.Pianisten Eva Knardahl sier i Aftenposten onsdag morgen at norske impresarier svikter norske musikere og driver for lite aktiv markedsføring av dem, enda det er dette vi får provisjon for å gjøre.
2.Skatterevisorene har stilt spørsmål ved fradragsretten for provisjon til EBs representanter i forbindelse med enkelte kontrakter i utlandet, opplyser Løvold.
3.Advokatfirmaene tar en tredjedel av erstatningssummen i provisjon, og amerikanske aviser har beskyldt dem for å drive hjerteløs spekulasjon i ofrenes nød.
4.Banken tar nå 11,5 prosent pluss en prosent provisjon for kassekreditter, mens minimumsrentesatsen for nye byggelån til næringslivet blir 11,25 prosent pluss 1 1 / 3 prosent provisjon av bevilget beløp.
5.Bestemmelsene om hvorledes provisjon kan disponeres er viktige.
6.De ansatte har i tillegg provisjon av salget ombord.
7.De direkte selskaper får dessuten tilbake fra reassurandørene en provisjon som gir brukbar fortjeneste uavhengig av skadeforløpet.
8.De er ikke bare bilselgere, men samtidig agenter med provisjon fra et bestemt forsikringsselskap.
9.Denne har man nemlig lovhjemmel for å pålegge å oppgi hvor mye provisjon som er betalt og hvem som har fått den.
10.Dessuten ville tingene neppe blitt utført - om det var så at full pris med skatt og sosiale omkostninger, provisjon og tantieme, moms og attføringspenger skulle punges ut med for hver minste ting !
11.Det er det de får provisjon for.
12.Det samme gjelder mer tilfeldige fordeler som gratiale, tantieme, provisjon og lignende ydelser.
13.Disse vil få 20 prosent provisjon av det fremtidige salget til hver eneste en de får beveget til å melde seg inn i en av de nevnte bokklubber.
14.Enhver profesjonell långiver vil ved beregning av sin godtgjørelse ta hensyn til risiko, administrasjonsutgifter m.v., kostnader som enten er inkludert i selve rentesatsen, eller i tillegg benevnt gebyr, provisjon, premie o.l.
15.Et annet hovedpunkt i Annonseavtalen er bestemmelsene om provisjon.
16.For slike tjenester beregner OBOS seg en provisjon på en prosent av salgspris og annonsens kostende, altså halvparten av vanlig meglergebyr.
17.Forretningsbanken reduserer også renter og provisjon på enkelte lån til næringslivet.
18.Her føres også tantieme, provisjon, drikkepenger og lignende ydelser.
19.Hos oss er forholdet at hvis vi eksempelvis sier at det koster rundt 40 000 kroner å lage en annonse som skal rykkes inn to ganger i avis og ukeblad, så representerer kanskje innrykningene 150 000 kroner, som vi får provisjon av.
20.Hun har 143 000 kroner i lønn og provisjon og en diett på 40 990 med en noenlunde tilsvarende arbeidstid som førstnevnte.
21.I USA tar profesjonelle sponsorformidlere opptil 30 prosent provisjon.
22.I tillegg kommer provisjon på en tredjedels prosent og behandlingsgebyr.
23.I tillegg må man betale provisjon til megler på mellom en og to prosent, slik at den effektive rente ligger høyere.
24.Ifølge Braathens SAFE kan de kabinansatte tjene 12 000 15 000 kroner i året på provisjon av salget ombord i flyene i tillegg til grunnlønnen.
25.Krav om viftemontering i lokalene ble blankt avvist av Coca Colaselgerne - de hadde provisjon av salget.
26.Mange byråer baserer sin eksistens på provisjon fra media.
27.Med andre ord, det er medlemskontingenten, provisjon av salg og tilskudd fra kommune og fylke som som utgjør inntektene.
28.Meglerens provisjon er på en prosent i de fleste tilfeller, og betales efterskuddsvis hvert halvår.
29.Nasjonalgalleriet i Oslo har sikret seg et lite Constablemaleri for 242 000 eller 266 000 kroner medregnet provisjon.
30.På den annen side finnes tre tillitsmenn i Vegårshei, Setesdal og Mandal som efter alt å dømme ikke har lagt et eneste øre i egne lommer, bortsett da fra provisjon som lærere på fiktive kurs.
Dine siste søk