Norsk-Engelsk oversettelse av ramponere

Oversettelse av ordet ramponere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ramponere på engelsk

ramponere
allmennverb damage
Synonymer for ramponere
Fler eksempler
1.En 24åring i Kirkenes hevnet seg på politiet ved å ramponere inngangspartiet til SørVaranger politikammer med bil.
2.Politimesteren i South Yorkshire uttalte efter de dramatiske morgentimene at enkelte streikevakter åpenbart tror at streiken gir dem frie hender til" å herje og ramponere", og han stilte seg tvilende til om alle som deltok i tumultene virkelig var seriøst streikende grubearbeidere.
Liknende ord

 
 

ramponere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) ramponereramponerenderamponert
Indikativ
1. Presens
jegramponerer
duramponerer
hanramponerer
viramponerer
dereramponerer
deramponerer
8. Presens perfektum
jeghar ramponert
duhar ramponert
hanhar ramponert
vihar ramponert
derehar ramponert
dehar ramponert
2. Preteritum (Fortid)
jegramponerte
duramponerte
hanramponerte
viramponerte
dereramponerte
deramponerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ramponert
duhadde ramponert
hanhadde ramponert
vihadde ramponert
derehadde ramponert
dehadde ramponert
4a. Presens futurum
jegvil/skal ramponere
duvil/skal ramponere
hanvil/skal ramponere
vivil/skal ramponere
derevil/skal ramponere
devil/skal ramponere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ramponert
duvil/skal ha ramponert
hanvil/skal ha ramponert
vivil/skal ha ramponert
derevil/skal ha ramponert
devil/skal ha ramponert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ramponere
duville/skulle ramponere
hanville/skulle ramponere
viville/skulle ramponere
dereville/skulle ramponere
deville/skulle ramponere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ramponert
duville/skulle ha ramponert
hanville/skulle ha ramponert
viville/skulle ha ramponert
dereville/skulle ha ramponert
deville/skulle ha ramponert
Imperativ
Bekreftende
duramponer
viLa oss ramponere
dereramponer
Nektende
duikke ramponer! (ramponer ikke)
dereikke ramponer! (ramponer ikke)
Dine siste søk