Norsk-Engelsk oversettelse av realistisk

Oversettelse av ordet realistisk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

realistisk på engelsk

realistisk
allmennadjektiv realistic
  personadjektiv down-to-earth, realistic, practical
  allmennannet realistically
Synonymer for realistisk
Avledede ord av realistisk
Eksempler med oversettelse
Tom er realistisk.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den sultende klasse" har en mer realistisk ramme enn Shepards tidligere skuespill og også en annen form.
2.Det er enkelt for opposisjonen å satse på storstilte utbyggingsoppgaver som ikke er realistisk fundert.
3.Innholdet skulle være så nøkternt og realistisk som mulig, men man skulle dvele mer ved det positive enn det negative" - et krav som Greipsland på en pressekonferanse mandag medga kunne føre til at det ble mer positivt enn nøkternt i boken.
4.Kjennskap til befolkningsøkning og til hungersituasjonen i utviklingsland bør erkjennes, og en realistisk vurdering av slike forhold må medføre alvorlig engstelse.
5.Med de forutsetninger regjeringen legger til grunn, er vi enige i at fem prosents lønnsvekst er et realistisk utgangspunkt.
6.Redning fra bresprekk" heter øvelsen, som skal utføres så" realistisk" som mulig.
7.40 000 boliger pr. år er et realistisk mål for boligbyggingen.
8.At den foregikk om vinteren og i mørket gjorde øvelsen realistisk.
9.Bare juks og fanteri alt sammen, sier scenografen Per Horn, som har bygget opp oljeriggen så realistisk at vi virkelig føler oss hensatt til Tromsøflaket.
10.Brødrene Lars og Jon Rønningen samt Klaus Mysen er å betrakte som Akandidater, det vil si at de har et realistisk håp om å komme blant de fire beste i OL, i tillegg har vi tre Bkandidater, eller utøvere som kan regne med å komme blant de åtte beste.
11.Dagens nivå for utvinning av olje og gass fra norsk sokkel er et realistisk utgangspunkt for den videre planlegging, sier Senterpartiets programkomite i sitt utkast til nytt partiprogram.
12.Departementet stiller seg skeptisk til om Sami Aigi driver realistisk.
13.Det er for tidlig å si om en slik løsning vil bli ansett som realistisk og formålstjenlig, tilføyet han.
14.Det er ikke realistisk politikk å tenke seg at departementet skulle komme inn og" rydde opp" hver gang det oppstår lokale problemer på områder der kommunen efter lovgivingen er tillagt ansvaret.
15.Det er ikke realistisk å regne med et behov på mer enn mellom 5 og 10 slike transplantasjoner pr. år, sier Frøysaker.
16.Det er ikke realistisk å tenke seg tverrpolitisk enighet om alle sider av skattepolitikken.
17.Det er langt frem, men fortsetter det som hittil med at alle tar poeng fra hverandre, mens vi tar poeng fra alle, kan opprykk plutselig bli et realistisk mål.
18.Det er nå et realistisk og konstruktivt opplegg, fremheves det på norsk hold overfor Aftenposten.
19.Det er nå så stor enighet om veitunnel under Vålerengen på politisk hold at vi har et realistisk håp om å påbegynne tunnelen neste år.
20.Det er realistisk å håpe på bronse, kanskje også sølv.
21.Det må være lov å glede seg over at tallene peker i riktig retning, og at statsråd Rettedals spådommer om 50 000 ledige nå ser mer realistisk ut enn for totre måneder siden, sa han.
22.Det ville ikke være realistisk å tenke på en avtale som gir rom for fortsatt britisk administrasjon efter 1997, uttalte utenriksminister Sir Geoffrey Howe på en pressekonferanse i helgen.
23.Det ville være mer realistisk, mener han.
24.Dette er ikke realistisk fordi disse administrative normene ikke er noe annet enn politiske avtaler.
25.En slik tunnel er ikke innarbeidet i de trafikksaneringsplaner som nå foreligger, og en" straksløsning" er det eneste som foreløbig er realistisk, fremholdt Pål Sørensen, prosjektleder på byplankontoret.
26.Enkelte er mer utålmodige, men jeg tror tre år er realistisk.
27.Er det ikke da realistisk å nedlegge hele skoletannpleien ?
28.Er det realistisk å tro at kvinner i omsorgsarbeide ville slå seg sammen og streike ?
29.Flertallets budsjettforslag er realistisk.
30.For mange av våre klienter er det ikke realistisk.
Dine siste søk