Norsk-Engelsk oversettelse av regel

Oversettelse av ordet regel fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

regel på engelsk

regel
allmennsubst. latch
  grammatikksubst. rule
  låsesubst. bolt
  forskriftsubst. rule, regulation
Synonymer for regel
Avledede ord av regel
Anagram av regel
Liknende ord

 
 

Wiki
En regel (latinsk: regula, «Linjal, rettesnor») er en forskrift eller sedvane, og kan vise til: - Rettsregel - Tommelfingerregel.

Fler eksempler
1.Denne regel skal ikke gi et seilfartøy rett til å genere den sikre gjennomfart i en trang led for et maskindrevet fartøy som bare kan gå i selve leden.
2.Det koster som regel lite å være storsinnet mot de navnløse i massene langt unna, og vise godhet og barmhjertighet når de store innsamlinger finner sted.
3.En forbruker av særlig kostbare EDBtjenester har som regel store forretningsmessige interesser," skriver Langslet.
4.Isbjørner" i lave grunnlag er som regel ensbetydende med et hav av galopper.
5.Mine reiser foregår som regel på det indre plan".
6.Regjeringen har så vidt sees ikke hjemmel for bruk av militært personell eller materiell overfor norske borgere utenfor de spesielle situasjoner som omhandles i Grunnlovens regel om opprør og tollovens regel om militærhjelp.
7.Trefeller" er den titel han velger å utstyre seg selv med, og arbeidsplassen er som regel havene til folk i Oslodistriktet, på kort varsel når de har oppdaget at den gamle store eika truer med å knuse huset i neste stormkast.
8.Vi har som regel ledige drosjer i Bærum, og henter Dem gratis når turen går tilbake til Oslo.
9.Ytre likhet med motivet er en regel, enten han tegner i skissens raske form eller han dveler lenger ved papiret, og alltid tolket gjennom et vennlig og elskverdig temperament.
10.Bare de ser folk, er alt som regel vel med dem.
11.Besittelse av hasj og marihuana fører som regel til løslatelse efter et kortere avhør på politistasjonen.
12.Da svarer jeg som regel at det har jeg gjort av samme grunn som mine mannlige kolleger, sier hun.
13.Den forklaring fabrikantene gir er som regel at innblanding av soya eller andre tilsetninger har skjedd ved" et arbeidsuhell".
14.Derfor oppsøker vi som regel naturhavner, og det finnes mange av dem langs Sørlandskysten, sier hun.
15.Dessuten har vi en regel om skrittlengde på 90 cm samt 120 skritt i minuttet.
16.Det blir som regel bedre løsninger når kommunene bygger for sine gamle, sier han, men han tenker vel ikke her på Oslo kommune som i sin tid ville bygge sykehjem på Hovseter for 280 Osloborgere.
17.Det eldste og mest erfarne kabinpersonalet yder som regel også best service.
18.Det er en regel vi gjerne følger både for Marika og Niklas, sier Annecke.
19.Det er en uskreven regel at generalsekretæren i sin orientering til pressen begrenser seg til generelle vendinger.
20.Det er folk, som regel venner eller slektninger, som sier fra til foreldrene om det de ser.
21.Det er ingen dum regel, sier Randi Ording.
22.Det er som regel denne siste vi samles på, forteller Ingeborg.
23.Det hender vi velter, men det går som regel bra.
24.Det klarer vi som regel, f. eks ved hjelp av motornummeret.
25.Disse ekstremis tene er som regel unge - i tyve og tredveårene.
26.En strutsepolitikk, mener Heiberg Simonsen, som la til at den bedrift som er på offensiven i hele sin informasjonsvirksomhet, også når det gjelder ubehageligheter, som regel vil komme godt ut av slike kniper.
27.Før har jeg som regel alltid tatt teten.
28.Gamle seilskuter gikk som regel til opphugging eller nedrigging til lektere, og navneplater og all pynt ble skrellet av.
29.Helseopplysning drives som oftest av kvinner, men som regel er det mann og barn som får nyte godt av kvinnens kunnskaper om hvordan man skal leve sunt.
30.Hurtige spillere har som regel problemer rent teknisk.
Dine siste søk