Norsk-Engelsk oversettelse av reike

Oversettelse av ordet reike fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

reike på engelsk

reike
allmennverb roam, stroll
Avledede ord av reike
Fler eksempler
1.Slik foregikk det da den 31 år gamle Katsue Tamatsuri og 23 år gamle Reike Suzuki sa ja til hverandre og roboten som viet dem.
Liknende ord

 
 

reike som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) reikereikendereiket
Indikativ
1. Presens
jegreiker
dureiker
hanreiker
vireiker
derereiker
dereiker
8. Presens perfektum
jeghar reiket
duhar reiket
hanhar reiket
vihar reiket
derehar reiket
dehar reiket
2. Preteritum (Fortid)
jegreiket
dureiket
hanreiket
vireiket
derereiket
dereiket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde reiket
duhadde reiket
hanhadde reiket
vihadde reiket
derehadde reiket
dehadde reiket
4a. Presens futurum
jegvil/skal reike
duvil/skal reike
hanvil/skal reike
vivil/skal reike
derevil/skal reike
devil/skal reike
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha reiket
duvil/skal ha reiket
hanvil/skal ha reiket
vivil/skal ha reiket
derevil/skal ha reiket
devil/skal ha reiket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle reike
duville/skulle reike
hanville/skulle reike
viville/skulle reike
dereville/skulle reike
deville/skulle reike
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha reiket
duville/skulle ha reiket
hanville/skulle ha reiket
viville/skulle ha reiket
dereville/skulle ha reiket
deville/skulle ha reiket
Imperativ
Bekreftende
dureik
viLa oss reike
derereik
Nektende
duikke reik! (reik ikke)
dereikke reik! (reik ikke)
Dine siste søk