Norsk-Engelsk oversettelse av rekke

Oversettelse av ordet rekke fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rekke på engelsk

rekke
allmennsubst. row
  allmennverb suffice [formal], be enough, be sufficient
  effektverb extend, go, reach
  formålverb reach, give, pass, hand
  tidverb extend
Synonymer for rekke
Avledede ord av rekke
angi hovedtrekkene av, avskrekke, avskrekke fra, avskrekkende, avtrekker, trekke til, trekke forhastede konklusjoner, trekke fra, trekke sammen, trekke seg sammen, trekke lodd, trekke seg tilbake, lite tiltrekkende, foretrekke, forskrekke, forskrekkelig, forskrekkelighet, forskrekket, gjøre noen dødsforskrekket, halsbrekkende, i omvendt rekkefølge, i rekkefølge, innen rekkevidde, ikke tilstrekkelig, kjøre i halsbrekkende fart, korketrekker, langtrekkende, la stå og trekke, mer enn tilstrekkelig, murbrekker, uforskrekket, uforskrekkethet, ordrerekkefølge, overrekke, overtrekke, rekke seg mot, rekke lenger enn, rekke ut, rekke ut hånden til, rekke ut tungen
Eksempler med oversettelse
Vi ble stilt på rekke.
Jeg må dra tidlig for å rekke toget.
Bill stod opp tidlig for å rekke det første toget.
Hun gjorde en rekke medisinske oppdagelser.
Liknende ord

 
 

Wiki
Rekke kan ha flere betydninger: - Rekke (biologi) - Rekke (matematikk) - Rekke (maritim) - Rekke (verb).

Fler eksempler
1.Aksjonsgruppa mot videovold" har gått til en rekke anmeldelser av forhandlere av ulovlig voldsfilmer.
2.Alkoholmisbruk blant kvinner i et psykoanalytisk perspektiv er titelen på annen forelesning (i en rekke på seks) som holdes førstkommende lørdag på Universitetet i Oslo.
3.Asdal påpekte at Getz Wold hadde trukket frem en rekke utviklingstrekk i norsk økonomi som det er grunn til å være tilfreds med.
4.Bussuken 84" ble innledet igår og står for en rekke spesialtiltak over hele landet.
5.Cyrano de Bergerac" har vært fremført på en rekke europeiske scener i det siste - med større og mindre hell.
6.Demokrati og demokratisering" rommer en rekke kritiske vurderinger.
7.Den geskjeftige Michelet og hans tilsvarende lavmælte kollega Gaup Dunfjeld har utvilsomt en rekke utmerkede egenskaper uten at det skal gjøre dem historiske som TVunderholdere.
8.Den nye pølseboken" er trykksakens titel og inneholder en rekke forslag til å gjøre et pølsemåltid enda bedre.
9.Den økonomiske situasjon som SL er kommet opp i, skyldes en rekke forhold som meget kort kan sammenfattes som utilstrekkelig oversikt over og styring med utviklingen på omkostningssiden og for sen tilpasning til endrede rammebetingelser og endret trafikk på inntektssiden.
10.Denne kraftige kritikken fra Unge Høyres landsstyre rammer således en rekke av Høyres mest fremtredende tillitsmenn : den nyvalgte partiformann, Eriling Norvik, nestleder Kaci Kullmann Five, finanskomiteens formann, Petter Thomassen og industriminister Jan P. Syse.
11.Det er i første rekke stoler tegnet av Bjørn A. Larsen for offentlige miljøer vi får se.
12.Det er mottoet for en rekke landsomfattende aktiviteter i høst.
13.Det er påkrevet med tilbakekallingsgrunnlag der vesentlige forutsetninger for den gitte tillatelse brister, i første rekke ved det økende antall proformaekteskap," sier Utlendingskontoret.
14.Det krever tålmodighet, takt og kløkt å styre finsk utenrikspolitikk, og å forklare andre hvorfor det må være slik at internasjonale spørsmål i en rekke tilfelle må omtales med små bokstaver i debatten.
15.Det må ikke i første rekke finne sted en gjenopprettelse av den enhetlige nasjonalstat, hvis alle tyskeres frihet og menneskeverdighet kan sikres bedre på andre måter".
16.Dette er etter mitt syn forutsetningen for å få til et forretningsmessig samarbeid i næringen, som grunnlag for økt lønnsomhet og som forutsetning for å få gjennomført den omstilling og nyskapning i fiskerinæringen som en rekke stortingsrepresentanter etterlyste i debatten.
17.Dette er noe av budskapet i Romerikeskampanjen for fosfatfrie vaskemidler som blir satt i gang tirsdag 8. mai. Kampanjen får støtte fra blant annet Miljøverndepartementet, Statens informasjonstjeneste og en rekke lokallag og foreninger.
18.Dyvi Stena" blir Statoils femte borerigg, og den skal i første rekke brukes til å bore produksjonsbrønner på Gullfaksfeltet i Nordsjøen.
19.En rekke faktorer reiser seg som sperringer for landbrukets krav ved dette oppgjøret.
20.Ernæringslære" er i første rekke beregnet på studenter som tar faglærerutdannelse med vekt på husstell.
21.Folkekrigen" har ennå gyldighet, men kommer i annen rekke.
22.Gamle dampen" Kysten I vil klappe til bryggen med en rekke gjester.
23.Hjertetrøbbel" handler om det en rekke forfattere tar opp, også i år, det vanskelige i å leve sammen.
24.I følge aktørene vil gjestene på Restaurant Gamle Raadhus få servert en rekke tekster som spenner fra Shakespeare til Mehren med et budskap om å leve livet mens vi ennå er i live.
25.I første rekke er det befolkningens boligbetingelser og næringslivets etableringsbetingelser vi på kommunalt hold kan gjøre noe med.
26.I løpet av en rekke år har Sakharov A.D. drevet undergravningsarbeide mot den sovjetiske stat.
27.Jeg er stadig like opptatt av idrettens plassering i samfunnet, den økende profesjonaliseringen og en rekke andre forhold som ennå ikke er klart definerte.
28.Jeg har også vist til en rekke andre, og muligens svært viktige endringer i de undersøkte personenes liv.
29.Jeg savner forøvrig en rekke dokumenter som jeg gjerne skulle ha sett her...
30.Jeg vendte selveste kronprinsesse Sonja ryggen for å rekke opp hit.
Dine siste søk