Norsk-Engelsk oversettelse av renset

Oversettelse av ordet renset fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

renset på engelsk

renset
allmenn? purified
Synonymer for renset
Avledede ord av renset
Anagram av renset
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dermed er luften renset, ryktene om hans politiske død viste seg å være betydelig overdrevne," skriver Dagbladet (uavh.).
2.Brosjyren, som virker oversatt fra tysk eller østerriksk, anbefaler å ta inn fra en til tre teskjeer renset bensin daglig, gjerne sammen med honning.
3.Det høres drastisk ut å anbefale kundene å drikke renset bensin mot kreft og andre alvorlige sykdommer.
4.Dette er noe å ha med på båten, mens den ligger der og trutner, foreslår han dovent, eftersom han allerede har renset alle spantene i kjølen.
5.En rekke tarmsykdommer skyldes at vi ikke får renset ut avfallsstoffer efter mat kroppen ikke er beregnet på å fordøye, og det samler seg toksiske stoffer i tarmene som fremkaller en rekke lidelser som for eksempel astma og allergi.
6.Jo, men vi vet ikke noen annen måte å få renset opp i dette uvesenet på, sier Anthonsen.
7.Alexander Hjerpseth har hverken renset eller spist slik vare tidligere.
8.Alt avløpsvann blir renset i minianleggene, mens en del forsvinner før det når frem i det offentlige ledningsnettet.
9.Alt grums renset ut.
10.Alt som ikke stemmer nøyaktig med Khomeinys særegne tolkning av islam blir nådeløst renset ut.
11.Arrestasjonen av Maina Wa Kinyatti som skjedde på et tidspunkt da universitetet ble omhyggelig renset for" utenlandske ideologier", ble raskt efterfulgt av arrestasjon og fengsling av fem andre dosenter.
12.Bakterien produserer et meget kraftig giftstoff som nå er blitt renset og benyttet som cellegift i laboratorieforsøk ved Norsk Hydros Institutt for Kreftforskning på Radiumhospitalet.
13.Censorer ga de kinesiske massemedier en versjon av president Reagans taler og intervjuer som var renset for hva Peking anså for å være upassende.
14.De har forordnet renset bensin som drikkekur mot alvorlige sykdommer.
15.De rekene som er ferdig renset varmer man i en stekepanne med litt smør.
16.De to naturmedisinerne i Rogaland som anbefalte sine kunder å drikke renset bensin mot alvorlige sykdommer, er nå anmeldt til Statsadvokaten i Rogaland.
17.De øser av kilder som særmerker naturfolkenes kunst, men renset for deres mytiske og magiske innhold.
18.Den dag norsk presse er" renset for ethvert misbruk", den dag har vi ingen pressefrihet.
19.Den egentlige hensikt med flyttingen var å frilegge Castor og Polluxtemplets podium slik at det kunne bli renset og delvis utgravd.
20.Den som hadde ventet seg satire, refs, utlevering, ventet å få se verden renset gjennom latterens tårer, den ventet forgjeves.
21.Den vil fortsatt være i drift noen år, men så skal den efter planen fylles igjen med renset kloakkslam, og hele feltet skal legges ut til idrettsanlegg.
22.Derefter blir grynene renset og polert.
23.Derfor har vi også valgt et møtested kjemisk renset for julestemning og lutefisklukt.
24.Det er de konkrete og erindrede øyeblikk av opplevelser av nærvær han bruker, renset for overtoner.
25.Det er ennå uvisst når Trondheims største åpne kloakk, Ladebekken, blir lagt i rør og renset.
26.Det er fortsatt å beklage at Christiania ikke er renset.
27.Det indikerer bare at vannet er tarminnholdinfisert, og tyder dermed på at det i nærheten finnes kloakkutslipp som ikke er forsvarlig renset, sier overlege Arve Lystad på Statens Institutt for Folkehelse.
28.Det spanske rederiet fikk høsten 82 lov til å legge sitt tankskip i opplag i Erfjorden, og mens det ventet i Åmøyfjorden, renset man oljetankene og slapp oljesølet rett i sjøen.
29.Det var apoteker Kari Fødseth i Sauda som varslet Helsedirektoratets apotekerkontor efter at hun hadde fått to forespørsler om renset bensin kan drikkes.
30.Det var midt i mai at helsemyndighetene ble alarmert av apoteker Kari Fødseth i Sauda om at hun hadde fått forespørsler om renset bensin kan drikkes.
Dine siste søk