Norsk-Engelsk oversettelse av retrett

Oversettelse av ordet retrett fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

retrett på engelsk

retrett
millitærisksubst. retreat
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Vi må vokte oss for å bygge en ny næring på en slik måte at moderne fiskerier tvinges på retrett og man står overfor et" enteneller".
2.Aftenposten presenterte dette som" Stray med full retrett".
3.Alternativ 2 består i en retrett fra de sentrale deler av SydLibanon og fra kystsletten, men slik at israelske styrker fortsatt blir stående i øst, dvs. i det område som grenser mot Syria og mot Bekaadalen, som er under syrisk kontroll.
4.Andreas og Marit Dervo fra Tana (bildet) reddet hesten og livet, da tyske tropper, på retrett høsten 1944, la Finnmark øde.
5.Ap. har gjort full retrett ?
6.Arbeiderbevegelsen ble ikke beordret til retrett, da den forsto motpartens kvaler.
7.Arbeiderpartiet må i Stortinget idag foreta en full retrett i den pågende strid om helseloven.
8.Arbeiderpartiets falske agitasjon om at borgerlig styre bl.a. ville medføre sosialpolitisk retrett, ble avvist av velgerne i 1965.
9.At styret i VIF blåser seg opp og bedyrer at et rent juniorlag skal spille mot M / S for derefter å gjøre retrett, forundrer ikke meg det minste.
10.Bare hvis så ble tilfelle, ville sultanen gå med på britenes ønske om retrett.
11.Bourguiba gjorde rask retrett.
12.Bourguibas kamuflerte retrett førte til seiersfest i Tunisia.
13.Brudevold hevder at påtaleog skattemyndighetene efterhvert hadde bundet seg så sterkt i forhold til massemedia at de ikke fant å kunne slå retrett.
14.Daværende president Anwar alSadats beslutning i januar 1977 om å heve prisene på egypterens viktigste matvarer, deriblant brød, utløste voldsomme opptøyer i Cairo og flere andre byer, og presidenten ble tvunget til en ydmykende retrett.
15.De siste månedene er opprørerne blitt drevet på retrett.
16.Den grønne profil i avisen og nyheten om kulturredaktør Hans Fredrik Dahls retrett til slektsgården i Høland, ble også berørt.
17.Dette forsøket var faktisk nær ved å lykkes en gang i 1970årene, og unionen ble endog offisielt proklamert før Bourguiba kom på andre tanker og slo retrett.
18.Diktatorer har vært tvunget til retrett via den opinion man har klart å skape gjennom aviser og massemedia.
19.Fienden ble tvunget til å slå retrett, ble det fremholdt i kommunikeet fra Teheran som også hevder at et stort antall irakske soldater ble tatt til fange av de iranske styrkene.
20.Han gjør i det hele tatt ingen retrett.
21.Han regner med at det må være publisiteten rundt handelen som har fått firmaet til å gjøre retrett.
22.I tre kvarter følger lytterne de treske angrep på mannens dyd, han drives til retrett og tar dekning i klesskapet, hvorfra kommentarene nå kommer som bankelyder.
23.Jardines retrett blir av observatører betegnet som den største sprekk i den tillitsfulle fasaden som forretningsstanden i Hongkong har anstrengt seg for å holde under de tilløp til finansiell panikk som har forekommet fra tid til annen.
24.Justisdepartementet har slått full retrett når det gjelder den nye straffeprosesslovens bestemmelser om at helsepersonell og lærere skal ha plikt til å gi politiet opplysninger om personer som blir siktet i straffesaker.
25.Kineserne krever en uttynning av Sovjets militærmakt - deriblant et økende antall rakettvåpen - langs Kinas grense, slutt på Sovjetstøtten til vietnameserne i Kampuchea og retrett fra Afghanistan.
26.Kinesiske avdelinger har også ry for å kunne tåle uhyggelig store tap, soldatene fortsetter å slåss der enhver vestlig enhet ville slå retrett.
27.Kulturen er på retrett i Vesten, den har mistet sin betydning.
28.Makter vi dette, vil vi i langt flere tilfeller være i stand til å drive Storebror til retrett.
29.Men hva når så en slik retrett viser seg umulig ?
30.Men hverken Adelsohns eller hans folk synes at partiet er drevet til ydmykende retrett.
Dine siste søk