Norsk-Engelsk oversettelse av rettferdighet

Oversettelse av ordet rettferdighet fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rettferdighet på engelsk

rettferdighet
moralsk oppførselsubst. righteousness
Eksempler med oversettelse
Dette er et vrengebilde av rettferdighet.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den andre side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti," skriver Aftenposten på lederplass 13 / 6.
2.Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den annen side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti.
3.Diktningen ydes ikke rettferdighet".
4.En direkte støtte til kampen for rettferdighet og for menneskerettigheter i SørAfrika.
5.For Høyre er skattenivået det viktigste - ikke rettferdighet.
6.I en sak hvor utgangspunktet er å finne løsninger som fremmer større rettferdighet i beskatningen, er det vanskelig å forstå at dette hensynet ivaretas gjennom hardere skattlegging av dem som har gått ut av det yrkesaktive liv.
7.Poeter bør med sine verker skape en egen verden, en sann og uavhengig verden kjennetegnet av likefremhet, rettferdighet og menneskelighet.
8.Prinsippet om rettferdighet efter evne er blitt en karikatur.
9.Rettferdighet og fred" er tema for Ulandssøndagen 1984, slik vi vil møte det i mange kirker på søndag.
10.Slutt deg til oss i den aldri avsluttede kamp for å bringe frihet, rettferdighet og fred til alle de som trenger våre bønner og arbeidet av våre hender".
11.(Tip) ONeill, som har lagt seg på kollisjonskurs med Reagans politikk i MellomAmerika, hyldet allikevel El Salvadors nye leder for hans innsats for" fred, frihet og sosial rettferdighet".
12.Det finnes avgjort vilje til å yde den film rettferdighet som er kunstnerisk vellykket.
13.Dette land, som på så mange måter har fått så rike gaver, lider sørgelig under mangelen på rettferdighet, sa Tutu.
14.Et levedyktig sikkerhetssystem må også baseres på verdensomfattende solidaritet i erkjennelse av at rettferdighet, sosial og økonomisk fremgang også er vitale bestanddeler i en stabil verdensordning, uttalte Palme.
15.Et skattesystem med større rettferdighet og mer effektiv skatteinnkreving vil øke skatteinngangen fra nullskattydere og andre som idag betaler uforholdsmessig lite skatt.
16.Eventyrene kan lære barna å forstå og se forskjell på blant annet godt og vondt, rettferdighet og urettferdigeht.
17.Hvis det finnes noe som heter rettferdighet, skulle pokalen vært vår, sa Portos trener efterpå.
18.Høyre har konsekvent vært å finne i kampen mot endringer i samfunnet og mot aktive tiltak for større likhet og rettferdighet.
19.I en verden full av lidelse, urettferdighet og nød maktet hun å leve i en fruktbar spenning mellom kravet om å vise barmhjertighet og å kjempe for rettferdighet - to viktige begreper som hun klarte bygge bro mellom.
20.Islam tiltalte meg forholdet til Gud er så direkte, de etiske reglene så naturlige, tanken om rettferdighet så sterk, sier Anne Sophie.
21.Ja, mafiaens rettferdighet.
22.Men det kan ikke skje, litt rettferdighet må det være, og vi er uskyldige.
23.Min tro har uten skygge av tvil lært meg at sosial rettferdighet er en del av det kristne ansvar, sier Mondale.
24.Mitt utgangspunkt er at så lenge vi har eiendomsskatt, bør det være rettferdighet også her.
25.Nu kan ingen forby NRK å spille plater så lenge gjeldende avgifter blir betalt, men skulle Birgitte Grimstad kunne nedlegge forbud, må i all rettferdighet også en for eksempel anonym annenfiolinist kunne gjøre det.
26.Når et regime foretrekker vilkårlighet fremfor rettferdighet i sin politikk, er det all grunn for det alminnelige samfunnsmedlem til å føle uro.
27.Organister kan ikke yde noen komponist rettferdighet på dårlige orgler.
28.Pensjonistpartiet vil kjempe for rettferdighet og lik behandling av alle i samfunnet, unge eller gamle, friske eller syke.
29.Systemendringer må også følges opp av generelle lettelser i beskatningen, slik at vi i større grad kan fremme rettferdighet, vekst og innsatslyst, påpeker Høyres parlamentariske leder, Jo Benkow, i sin kommentar.
30.Unnskyld, De mener mafiaens rettferdighet og ikke statens ? spurte journalisten som hadde sluppet inn til ham i det strengt bevoktede fengslet.
Dine siste søk