Norsk-Engelsk oversettelse av ringe

Oversettelse av ordet ringe fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ringe på engelsk

ringe
vektadjektiv trifling [formal], insignificant, petty, trivial, fiddling
  gradadjektiv slight
  kvantitetadjektiv small, slight, exiguous, scanty, scant, meager, sparse
  klokkeverb toll
  vekkeklokkeverb go off
  telefonverb call, phone, telephone, call up, buzz, dial, ring up
  lydverb peal out
Synonymer for ringe
Avledede ord av ringe
adstringerende, anbringe, på nytt frambringe, tilbakebringe, avfallshåndteringenhet, oppsparinger, bibringe, bringe, bringe i overenskommelse, bringe i vanry, bringe i uorden, bringe hyllest til, bringe til maksimum, dypt utringet i ryggen, bringe på bane, bringe for dagen, forringe, forringende, forringet, forringes, forringelse, frambringe, gjøre endringer i, gjøre innskjæringer, gjøre sluttendringer, ha bekymringer med, bringebær, helsebringende, innbringe, innringe, leve på investeringene sine, ulykkesbringende, ulykkesbringer, omringe, på bedringens vei, program som lytterne kan ringe inn til, program som seerne kan ringe inn til, ringe av, ringe med, ringe
Anagram av ringe
Eksempler med oversettelse
Du burde unngå å ringe noen etter ti på kvelden.
Kan du ringe igjen senere?
Vil du at jeg skal ringe etter en ambulanse?
Jeg kunne ikke ringe deg.
Er det billigere å ringe etter ni?
Jeg glemte å ringe han.
Skal du ringe etter den allsidige karen, vårt flyktige bekjentskap fra Bergen?
Fler eksempler
1.Ethvert Menneske, hvor ringe begavet han end er, hvor underordnet hans Stilling i Livet end er, har en naturlig Trang til at danne sig en LivsAnskuelse, en Forestilling om Livets Betydning og dets Formaal.
2.Men de foreslaatte omkostninger ere saa ringe i Forhold til det Gavn en saadan Skole kan stifte, at man nærer det Haab, at de endog under Øjeblikkets Conjuncturer kunne utredes av det Offentlige.
3.Alle skulle ringe 88 88 88 i Drammen og høre på nisseprogrammet vårt.
4.Burde De ikke heller ringe forsikringsselskapet mitt, sier han.
5.Det antydes i artikkelen at det er enkelt å omprogrammere hussentralen slik at bedriftene kan ringe internt til hverandre, uten tellerskritt ?
6.Det beste rådet vi kan gi, er å ringe Taxisentralen og be betjeningen formidle turen til en kjøpekortdrosje, sier styreformann Korsnes i Oslo Taxisentral.
7.Det kan virke forvirrende på publikum å ha så mange numre å ringe til når de er i en krisesituasjon.
8.Det kan virke stille her i lange perioder, og senere får vi klager fra publikum som har forsøkt å ringe, sier vaktsjefen på drosjesentralen.
9.Det koster ingenting å ringe sentralens nummer, 000, og sentralen hos oss virker utmerket under ulykker og brann.
10.Du får stikke opp og ringe til legevakten.
11.Et historisk vedtak, kaller samferdselsminister Johan J. Jakobsen det at det for første gang på uminnelige tider bli billigere å ringe.
12.Folk kan ringe inn til dere ?
13.Folk må gjerne fortsette å ringe inn under sendingen.
14.Folk utenfor Bergen kan gjerne ringe (05) 32 09 76, sier Pål Gjersum, en av arrangørene i Bergen Jazz Forum.
15.For mange er telefonen eneste mulighet til å holde kontakt med venner og slektninger, men å ringe om dagen er ruin for en pensjonist, mener han.
16.Hvem som helst barn, foreldre, velforeninger og andre kan ringe til informasjonssentralen og bestille bussen til sin bydel.
17.Hver gang må man ringe opplysningen, og der kommer svaret så fort at du får med deg bare de tre siste tallene, sier hun.
18.Hvis jeg for eksempel har bruk for en rørlegger, kan jeg ringe inn til fengselet i Oslo og bestille en.
19.I de forkynnende programmer i NLMs nærradio i Oslo, vil vi nå gi folk anledning til å ringe inn og invitere evangelister hjem til seg.
20.Imidlertid er det ikke feil i taksttabellene når det gjelder abonnenter i Bærum som vil ringe til Nesodden, understreker Berner.
21.Jeg forstår godt at det er irriterende å ringe og ringe forgjeves, sier trafikksjef Henning Haga i Taxisentralen.
22.Jeg må ringe hjem, ropte Tom Sandberg efter målpassering og før en kort æresrunde på skuldrene til representanten for skifabrikken.
23.Jeg måtte en gang ringe i tre timer for å komme igjennom.
24.Jeg tror jeg skal ringe til Bernt og si at du er kommet.
25.Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre for å hjelpe, annet enn å ringe politiet.
26.La meg ringe politiet.
27.Men det vil vel uansett bli en stor kontrast til at man mellom klokken 17.00 om eftermiddagen og klokken 08.00 om morgenen kan ringe for en krone ?
28.Men dette vil bare gi mulighet for en på forhånd bestemt form for kommunikasjon ved at f. eks. et firma kan ringe opp sine egne biler.
29.Nei, Stutum kommer ikke til å ringe.
30.Nei nei, da kan jeg jo ringe forsikringsselskapet.
Liknende ord

 
 

ringe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) ringeringenderinget
Indikativ
1. Presens
jegringer
duringer
hanringer
viringer
dereringer
deringer
8. Presens perfektum
jeghar ringet
duhar ringet
hanhar ringet
vihar ringet
derehar ringet
dehar ringet
2. Preteritum (Fortid)
jegringet
duringet
hanringet
viringet
dereringet
deringet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ringet
duhadde ringet
hanhadde ringet
vihadde ringet
derehadde ringet
dehadde ringet
4a. Presens futurum
jegvil/skal ringe
duvil/skal ringe
hanvil/skal ringe
vivil/skal ringe
derevil/skal ringe
devil/skal ringe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ringet
duvil/skal ha ringet
hanvil/skal ha ringet
vivil/skal ha ringet
derevil/skal ha ringet
devil/skal ha ringet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ringe
duville/skulle ringe
hanville/skulle ringe
viville/skulle ringe
dereville/skulle ringe
deville/skulle ringe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ringet
duville/skulle ha ringet
hanville/skulle ha ringet
viville/skulle ha ringet
dereville/skulle ha ringet
deville/skulle ha ringet
Imperativ
Bekreftende
during
viLa oss ringe
derering
Nektende
duikke ring! (ring ikke)
dereikke ring! (ring ikke)
Dine siste søk