Norsk-Engelsk oversettelse av rotte

Oversettelse av ordet rotte fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rotte på engelsk

rotte
zoologisubst. rat
Avledede ord av rotte
Fler eksempler
1.En velfødd rotte betyr fullt spiskammer", sier et ordtak som ble hentet frem til nyttårsfesten.
2.Fyren snorker som en rotte !
3.Luci" er en hvit rotte.
4.Benrestene av en rotte lå oppå barnet.
5.Bydelsutvalget for Søndre Nordstrand er irritert over skriveriene i pressen om den store rotte og skadedyrplagen på Holmlia.
6.De brukte gener fra en rotte, og det spesielle gen for veksthormon ble overført til mus ved befruktningen.
7.Den spiser også frosk, rotte og andre dyr den kommer over.
8.En rotte piler over dørken.
9.En rotte som kommer bort i dem, sendes hinsides med et høyspentstøt.
10.En stakkars, hutrende rotte som søkte ly for det kjølige novemberregnet i en tranformatorstasjon på Haugerud forårsaket strømbrudd i en time for noen hundre husstander.
11.Intervjueren sier at Walesas hus i Gdansk er omringet av politiet, og at" nobelprisvinneren sitter som en rotte i regimets rottefelle".
12.Nasjonaløkonomisk betegnes rotteplagen som" meget alvorlig" - Ordtaket om velfødd rotte og fullt spiskammer stemmer slett ikke.
13.Statens navn på fire sprog omkranser statsvåpenet på forsiden, mens den feirede rotte troner, spissnutet og langhalet, på baksiden.
14.Søppel og matrester vil bli dratt utover gårdsplassene, med medfølgende rotte og fugleplage, og muligheter for sykdommer.
15.En grusom rotte med gråsvarte vinger.
16.Jeg besluttet å flytte til Doblouggården i 1942, efter at jeg en morgen fant en død rotte i skrivebordskuffen min.
17.Den jaget rundt som en rotte i bur.
18.Den som kunne vise frem en død rotte, ble honorert med et lodd.
19.Derfor må de som vil verne om velferdssamfunnet" rotte seg sammen", slik at man kan få en annen regjering.
20.Forskning pågår nå på hund og rotte.
21.Med hvitveis om våren og en og annen rotte om sommeren.
22.Men Carl Fredrik Engelstad luktet en rotte.
23.Nordmennene i Mannheim har det i det hele tatt ikke med å rotte seg sammen, slik norske studenter i utlandet gjerne gjør.
24.Temaet var" Eksperimentelle studier over virkningen av østradiol17 Beta på innhold og metabolisme av kondroitinsulfat B i vev fra rotte".
Liknende ord

 
 

rotte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) rotterottenderottet
Indikativ
1. Presens
jegrotter
durotter
hanrotter
virotter
dererotter
derotter
8. Presens perfektum
jeghar rottet
duhar rottet
hanhar rottet
vihar rottet
derehar rottet
dehar rottet
2. Preteritum (Fortid)
jegrottet
durottet
hanrottet
virottet
dererottet
derottet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde rottet
duhadde rottet
hanhadde rottet
vihadde rottet
derehadde rottet
dehadde rottet
4a. Presens futurum
jegvil/skal rotte
duvil/skal rotte
hanvil/skal rotte
vivil/skal rotte
derevil/skal rotte
devil/skal rotte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha rottet
duvil/skal ha rottet
hanvil/skal ha rottet
vivil/skal ha rottet
derevil/skal ha rottet
devil/skal ha rottet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle rotte
duville/skulle rotte
hanville/skulle rotte
viville/skulle rotte
dereville/skulle rotte
deville/skulle rotte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha rottet
duville/skulle ha rottet
hanville/skulle ha rottet
viville/skulle ha rottet
dereville/skulle ha rottet
deville/skulle ha rottet
Imperativ
Bekreftende
durott
viLa oss rotte
dererott
Nektende
duikke rott! (rott ikke)
dereikke rott! (rott ikke)
Dine siste søk