Norsk-Engelsk oversettelse av sammenbinding

Oversettelse av ordet sammenbinding fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sammenbinding på engelsk

sammenbinding
allmenn? band
Synonymer for sammenbinding
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dermed får analysen ikke sitt grunnlag i husets daglige bruk og ikke i planløsningens kvalitet i forhold til et gitt program, men i de assosiasjoner som rommenes sammenbinding, vinduenes lysinnfall eller konstruksjonenes estetiske kraft setter i gang i den som opplever bygget.
2.Jernbanetunnelen trafikkeres allerede, her bygges Tbanetunnelen for sammenbinding av hovedstadens Tbanenett.
3.Men saken blir ikke bedre ved en slik sammenbinding, som fører tanken vill.
4.Det er nærliggende å anta at alt dette har ligget i kortene allerede den 25. januar iår, da det i Samarbeidsutvalget ble avslått å gå nærmere inn på de tidligere forutsetninger om en nærmere sammenbinding av Myntgatekvartalet og Christiania Torv.
5.Når en sammenbinding mellom de vestlige og østlige baner er etablert, er realisering av Homansbyen stasjon viktig, slik at arbeids og servicetilbudet i området blir tilgjengelig for den store befolkning i Tbanens influensområde.
Dine siste søk