Norsk-Engelsk oversettelse av sanse

Oversettelse av ordet sanse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sanse på engelsk

sanse
allmenn? sense
Synonymer for sanse
Avledede ord av sanse
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Mitt mål var å få studentene til å se, få dem til å sanse proprosjonene, mekanikken i organismen.
2.De tar oss med og får oss til å føle, sanse, erfare gjennom noe så sjeldent som den store latter.
3.Evnen til å sanse og reagere hurtig er hos de ville dyr avgjørende for å kunne overleve.
4.I laboratorieforsøk under FOH er det vist at fisk kan sanse olje i sjøvann i meget lave konsentrasjoner.
5.Ingas labile sinn, hennes situasjon får henne til å sanse og oppleve sterkt.
6.Internasjonal skipsfart og kjøpmannskap, bergensk bysamfunn, skikk og bruk, smått og stort, smelter sammen til et panorama vi nesten kan sanse og gå inn i.
7.Men vi holder varmen på syklene og kan ikke sanse oss mette i dette frodige og bevegelige landskap.
8.Og det er det Ingeborg Moræus Hanssen er mest opptatt av:Å sanse, formidle.
9.Vi har fremdeles noen veier der vi er best tjent med bare å sanse og være til.
10.Emnet fortoner seg slett ikke særlig lystig, men forfatteren vet å sanse, midt i livets tragedie, hvordan komedien stikker hodet inn.
11.Jeg tror vi kunne lære oss mye av barns verden ved å gå gjennom vår egen bolig og bevisst sanse våre omgivelser ved å bruke øyet, huden og hånden.
12.Og Van Morrisons nye LP handler om å se og sanse og å undre seg.
13.Tre viktige faser gjennomgår vi under oppveksten, den sanse#motoriske, der bevegelse og sanseinntrykk dominerer vår oppfatning av virkeligheten.
Dine siste søk