Norsk-Engelsk oversettelse av se ut som

Oversettelse av ordet se ut som fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

se ut som på engelsk

se ut som
allmenn? look like
Synonymer for se ut som
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.På scenen vil jeg sannsynligvis se ut som Shirley Temple, danse som James Brown og snakke som Will Powers".
2.Der er flere karakterroller, for eksempel den 40årige discjockeyen Vince Fontaine, som aldeles mislykket forsøker å se ut som han er 28.
3.Det kan også se ut som om reguleringen i sin nåværende form i disse bydeler kan virke mot sin hensikt ved at grunnprisene har forespeilet selgerne høyere priser enn det senere har vist seg mulig å oppnå.
4.Det kan se ut som om dollarens utvikling fremdeles peker oppover.
5.Det kan se ut som om formen kom 14 dager for sent, sier LarsErik, men sannheten er vel at jeg har vært i form lenge.
6.Det kan se ut som om proteksjonismen på skipsfartsområdet i enkelte industriland er tiltagende.
7.Efterhvert begynner det å se ut som det bare er politiet som har bruk for mer arbeidskraft, sa Therkelsen og smilte litt trist.
8.For oss kan det se ut som om selskapet spekulerer i billig britisk arbeidskraft som følge av den store arbeidsledigheten i Storbritannia, sier Jahnsen, som er fellestillitsmannen for NOPEFklubbene off shore.
9.I første omgang kan det se ut som om Fjellfanten oppfordrer til konkurranse om hytter, poenger og merker.
10.I startfasen av efterforskningen av skattesaker kan det ofte se ut som om det foreligger større straffbare forhold, og det er politiets oppgave å undersøke dette.
11.Overlatt til seg selv kan det se ut som om systemet gis oss en svekkelse av konkurranseevnen på to til tre prosent årlig.
12.Vi skal ikke se ut som menn heller, sier hun.
13.Vi vil ikke ta endelig stilling til hva Forsvaret mener fiskerne har sett, men vi har flere eksempler på at fartøyer på lang avstand kan se ut som overbygningen på en ubåt, sier kapteinløytnant Ulf Schjølberg ved Maritimt Operasjonssenter i Stavanger til Aftenposten.
14.Av Aftenpostens artikkel kan det se ut som om det er uenighet om at trygderettigheter for hjemmearbeidende kvinner skal være knyttet til omsorgsfunksjonen.
15.Begge disse to turneringer på meget høyt plan vant Karpov uten altfor meget besvær, og det kan i øyeblikket se ut som verdensmesteren befinner seg en klasse over verdens øvrige toppfolk.
16.Byen ble i mange år regjert av styrtrike maharajas i palasser som får all verdens slott til å se ut som OBOSblokker.
17.Da får man øvelse i å kle seg på rekordtid og se ut som en har brukt hele formiddagen.
18.De 70 000 kronene er betalt, og det kan se ut som om det blir et overskudd på 20003000 kroner.
19.De ble så opptatt av video under innspillingen, så Herzog tar med seg en videokopi ut i den feberdirrende ørken hvor slagghauger danner pyramider som får dette til å se ut som et mytologisk landskap.
20.De skulle helst se ut som de var dratt opp av søppelkassen, det var drabelige sosialrealistiske dramaer fra drabantbyer, en filmutgave av punkimpulsen.
21.Denne fine skuespilleren har blant mange andre egenskaper den at han kan se ut som han - for å tale med en dansk dikter -" er gått inn i ursorgens bjerge".
22.Denne gang kan det se ut som han er langt på vei til å lykkes.
23.Derfor valgte man å la det se ut som om initiativet kom fra Norviks hjemfylke, Finnmark.
24.Dermed kan det se ut som om VHSgruppen tjener markedsandeler for hver dag som går, og at et nytt videoalternativ er håpløst.
25.Dermed kan det se ut som om de får god bruk for sin fagforening også i årene fremover.
26.Dernest kan det se ut som om høyskolen kanskje ikke har vist særlig initiativ til å få etablert slik undervisning.
27.Dersom man ikke stiller opp for et intervju, koker redaksjonen sammen noe på sitater fra gamle intervjuer, og får det til å se ut som om man har sagt noe som man altså ikke har sagt.
28.Det ble for det første spådd priseksplosjon på boliger som ble fritatt fra prisreguleringene, og det kan jo se ut som om vi her har fått en klar prisstigning for disse boligene.
29.Det er i det alt vesentlige samme bil, men bakparten har fått ny design og vil herefter se ut som Saab 900.
30.Det er selvfølgelig ikke så uvanlig, alle unge piker vil helst se ut som blonde, nordiske skjønnheter, men både Lisbeth Hansen og Trine Benestad var det.
Dine siste søk