Norsk-Engelsk oversettelse av selvsuggesjon

Oversettelse av ordet selvsuggesjon fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

selvsuggesjon på engelsk

selvsuggesjon
allmennsubst. autosuggestion

 
 

Fler eksempler
1.Kall det selvsuggesjon.
2.Senere forskere har ikke kunnet reprodusere hans resultater, og gamle BrownSequard innrømmet mot slutten av sitt liv at den mirakuløse gjenvinning av hans seksualliv ved 72 år kanskje var mer betinget av selvsuggesjon enn av innholdet i sprøytene.
3.Det er selvsuggesjon.
Dine siste søk