Norsk-Engelsk oversettelse av sentralvarme

Oversettelse av ordet sentralvarme fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sentralvarme på engelsk

sentralvarme
allmennsubst. central heating
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Derfor er ordet" kjeller" litt misvisende i vårt moderne liv med sentralvarme og rasjonell utnyttelse av kostbar leieplass.
2.Fjernvarmen er energikilden på Holmlia, og forsyner de ca. 30 borettslagenes egne fyrrom med den energi de trenger for å varme opp lagets sentralvarme og tappevann.
3.Langt bedre regulering, evne til bare å gi varme hvor og når det ønskes, gjør at energiforbruket blir langt lavere enn med vannbåren varme som sentralvarme, fjernvarme o.a., som er det normale i andre land.
4.Bare 28 prosent av dem er bygget efter 1958 - mot 56 prosent for Frankrike som helhet, og blant pariserboligene er det bare litt over halvparten som er utstyrt med rennende vann, bad og WC og sentralvarme.
5.Byens største sykehus ble tvunget til å sende pasienter hjem, og flere leger sa at situasjonen er alvorlig for eldre, hjemsendte pasienter som nå er uten sentralvarme.
6.De 668 berørte leilighetene har sentralvarme.
7.Nynorsk Pressekontor skriver at svinnet er særlig stort i kjellere med sentralvarme.
Dine siste søk