Norsk-Engelsk oversettelse av signalement

Oversettelse av ordet signalement fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

signalement på engelsk

signalement
beskrivningsubst. description, portrayal, depiction
Synonymer for signalement
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De to postfunksjonærene har gitt et signalement av de to.
2.Han kom seg unna, men politiet har så godt signalement av ham at vi regner med pågripelse innen kort tid, sier Heen.
3.Politiet ser meget alvorlig på dette overfallet, men vi har dårlig signalement å gå efter.
4.Vi har godt signalement på mannen, som er i alderen 1718 år.
5.Både fremgangsmåte og signalement gjør at politiet nå spør seg om det kan være samme mann som både står bak to uoppklarte ran på Kringsjå ifjor og gårsdagens bankran på Tåsen i Oslo.
6.De fire mennene som ranet RyggeVaaler Sparebanks filial i Rygge for vel en uke siden, er fortsatt ikke pågrepet, selv om politiet vet identiteten på den ene, og har sendt ut signalement på de øvrige.
7.De har et godt signalement på mannen.
8.Den 56 år gamle kvinnen har ikke klart å gi politiet noe signalement.
9.Det er umulig å avgi noe skikkelig signalement på filmen i all hast, men den fortoner seg da også som et gjennomarbeidet ras.
10.Det foreligger sparsomt signalement av de besøkende, som var ute for å selge spekepølse og sengeforleggere.
11.Det har også vært organisert naboaksjoner som har hatt til hensikt å forhindre at den samme gjerningsmannen begår nye voldtekter ved at det er sendt rundt et signalement av ham i nabolaget.
12.Det var mørkt i leiligheten under hendelsen, og det er et sparsomt signalement av de to kvinnen har gitt politiet.
13.Det var signalement på en ukjent ransmann fra en artikkel i Afenposten som for første gang førte politiet på sporet av Lars Nils Bakke.
14.Ekspeditøren har bare kunnet gi politiet et sparsomt signalement.
15.En av postkontorets funksjonærer erindret meget godt at det var kommet endel brever til translatør Robertson noen dager i forveien, og disse brever var blitt hentet av en ham ukjent herre hvis signalement han ikke husket så nøye.
16.Et bra signalement av mannen og god hjelp fra publikum førte til pågripelse kort tid efter mishandlingene, sier Leif A. Lier.
17.Han har gitt et godt signalement på dem som ødela ferieturen hans.
18.Han har gitt signalement av gjerningsmennene, men foreløbig er ingen pågrepet.
19.Han kunne imidlertid ikke gi politiet noe signalement av de tre.
20.Har dere noe signalement av ungdommene.
21.Hun kan bare gi et vagt signalement av bil og gjerningsmann.
22.Ingen av totningene som var innblandet i slagsmålet er foreløbig pågrepet, men lensmannskontoret har godt signalement på flere av slåsskjempene, også på vedkommende som forårsaket at den ene av ungdommene måtte sy flere sting i holdet.
23.Men kvinnen overlevde, og ga politiet et signalement som førte til at man tegnet et" fantomportrett" av mannen.
24.Noe signalement forøvrig har politiet ikke.
25.Politiavdelingssjef Lier opplyser at politiet foreløbig har fått et heller sparsomt signalement på de to overfallsmennene.
26.Politibetjent Frank Holst i Kriminalpolitiet sier til NTB at ransmannens signalement kan stemme overens med ransmannen som i november ranet Sparebankens filial på Kringsjå i Oslo.
27.Politiefterforskningen kan være en god hjelp, idet hendelsen rekapituleres og man skal forsøke å gi et best mulig signalement av raneren.
28.Politiet fant snart frem til hvilken pub kvinnen hadde vært på kvelden i forveien, og vitner kunne gi et godt signalement på mannen som 32åringen hadde vært sammen med og senere forlatt puben med natt til fredag.
29.Politiet hadde fått et godt signalement av de tre og regnet med at de hadde tatt toget videre til Oslo.
30.Politiet har bare et vagt signalement på ugjerningsmannen.
Dine siste søk