Norsk-Engelsk oversettelse av sinke

Oversettelse av ordet sinke fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sinke på engelsk

sinke
allmennverb delay, dovetail
Synonymer for sinke
Avledede ord av sinke
Anagram av sinke
Fler eksempler
1.Det er da ikke meningen at kommisjonens arbeide skal sinke reformer innenfor dette området.
2.For da forutsetter man at torsken er dorsk, at den er en sjøens sinke og moron.
3.Forbudet tok sikte på å sinke den sovjetiske militærtekniske utvikling.
4.Jeg skal ihvertfall gjøre alt jeg kan for å hindre, og ihvertfall sinke en slik utvikling.
5.Ny behandling av vedtatte planer vil også sinke gjennomføringen, øke uroen og ytterligere redusere respekten for kommunens byfornyelsesarbeid.
6.Om ikke engstelsen er så stor at den vil stoppe fornyelsen, så vil den fort sinke eller redusere denne.
7.Prosvirnin har sin styrke i bakken, men er heller ingen sinke i sporet, mens Dotzauer, verdens antatt beste kombinertløper før sesongen startet, ikke helt har vært seg selv i vinter.
8.Som teatral sinke burde jeg nok beskjeftige meg med mer trivielle temaer, for eksempel ufyselige renovasjonsoppdrag.
9.Vi går rett inn i stillinger som er vel forberedt, og i og med at vår hovedoppgave er å hindre og sinke angriperen, er vi godt tilpasset vår oppgave med vårt lette utstyr.
10.Det helbreder ikke, men stimulering bidrar til å sinke utviklingen av mental svikt hos de gamle.
11.Dette til tross er det helt på den rene at underskriverne har gått lempelig frem, i første rekke for å unngå provokasjoner som kan sinke en demokratiseringsprosess.
12.Efter Gretes oppvisning i Oslos gater igår, tror vi ikke hun blir noen sinke å ha med seg.
13.Ikke bare Gamle Mossevei vil sinke trafikantene.
14.Når vi har tatt standpunkt mot en regjering av Arbeiderpartiet, har det bl.a. været ut fra den betraktning, at en sådan regjering i beste fall vilde sinke den sanering av de offentlige finanser, som nu endelig var påbegynt under Høires regjering.
Liknende ord

 
 

sinke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) sinkesinkendesinket
Indikativ
1. Presens
jegsinker
dusinker
hansinker
visinker
deresinker
desinker
8. Presens perfektum
jeghar sinket
duhar sinket
hanhar sinket
vihar sinket
derehar sinket
dehar sinket
2. Preteritum (Fortid)
jegsinket
dusinket
hansinket
visinket
deresinket
desinket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sinket
duhadde sinket
hanhadde sinket
vihadde sinket
derehadde sinket
dehadde sinket
4a. Presens futurum
jegvil/skal sinke
duvil/skal sinke
hanvil/skal sinke
vivil/skal sinke
derevil/skal sinke
devil/skal sinke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sinket
duvil/skal ha sinket
hanvil/skal ha sinket
vivil/skal ha sinket
derevil/skal ha sinket
devil/skal ha sinket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle sinke
duville/skulle sinke
hanville/skulle sinke
viville/skulle sinke
dereville/skulle sinke
deville/skulle sinke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sinket
duville/skulle ha sinket
hanville/skulle ha sinket
viville/skulle ha sinket
dereville/skulle ha sinket
deville/skulle ha sinket
Imperativ
Bekreftende
dusink
viLa oss sinke
deresink
Nektende
duikke sink! (sink ikke)
dereikke sink! (sink ikke)
Dine siste søk