Norsk-Engelsk oversettelse av sivilingeniør

Oversettelse av ordet sivilingeniør fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sivilingeniør på engelsk

sivilingeniør
yrke - mannsubst. civil engineer
  yrke - kvinnesubst. civil engineer
Synonymer for sivilingeniør

 
 

Wiki
Sivilingeniør er en profesjon og en tidligere akademisk grad. Tittelen, som er beskyttet,[1] betegner i Norge en person som har studert teknologi til tilsvarende mastergrad ved universitet eller høyskole. Betegnelsen sivilingeniør bør ikke oversettes direkte (til for eksempel «civil engineer»), da dette på mange språk, deriblant engelsk og fransk, kun betegner en byggingeniør med vilkårlig akademisk grad.

Fler eksempler
1.Byggreis deg"statuetten er tildelt sivilingeniør Thor Furuholmen for hans innsats i bygge og anleggsbransjen.
2.De forskjellige eierne av området her er positive til nye tanker, sier sivilingeniør Nielsen.
3.Denne løsning byr efter vår oppfatning på tre store fordeler, sier de fire samarbeidspartnere i" Fint Snitt", arkitektene Petter Bogen og Didrik HvoslefEide, sivilingeniør Tor Indrevoll og professor dr. tech.
4.Det tok litt tid å få politikerne med på bevaringstanken, forteller sivilingeniør Terje Wiggo Nielsen til AMagasinet.
5.Efter høringsrunden har vi arbeidet med justeringer som imøtekommer endel av de kritiske bemerkninger og krav som er kommet, sier sivilingeniør Berge.
6.Efter uroppførelsen på Nordberg skal vi reise rundt i menighetene med musicalen for å spleise konfirmantene og ungdomsklubbene, sier sivilingeniør Andreas Rømming og veterinær Geir Erik Berge, som sammen med lærer Heidi Rømming har laget musicalen" Leve livet".
7.I løpet av få år vil norsk industri ha redusert utslippene av svoveldioksyd med 40 prosent i forhold til 1980, selv om de nye forskriftene ikke blir satt iverk, sier sivilingeniør Bjørn Sveen i Industriforbundet til Aftenposten.
8.Jeg kunne ikke tenke meg å røyke, men fyrer gjerne på peisen, selv om ikke det heller er direkte sundt, sier sivilingeniør Ingrid Alfheim, som disputerte for doktorgraden lørdag.
9.Jeg synes ikke Veidirektoratets negative vurdering av Vannlinjen sammenlignet med Grunnlinjen virker særlig holdbar, sier sivilingeniør Olav Selvaag til Aftenposten.
10.Men vi kan diskutere om vi har opprettholdt verdisikkerheten, sier sivilingeniør Berge.
11.Min sønn, som også er i firmaet, er sivilingeniør.
12.Også vi føler at det er preserende å få gjennomført disse ting, sier sivilingeniør Knut Aamodt i Asplan.
13.Potetene våre er nå større enn golfballer, snart som epler, forteller driftsassistent og sivilingeniør Christian Walter på Hafslund.
14.Prosjektet kommer ikke til å koste mer i 1984 enn i 1982, sier sivilingeniør Kaare Granheim i Asplan A / S til Aftenposten.
15.På den måten håper vi å unngå noen av de mange små og store tragedier hvert år, som følge av dårlig brannsikring og svake konstruksjoner som ikke tåler sne, sier sivilingeniør Kjell Martin Sørby ved Norges landbrukshøgskole til Aftenposten.
16.Regnestykket er ikke vanskelig, sier sivilingeniør Holte.
17.Selv om jeg ikke automatisk vil gå god for alle de tall sivilingeniør Eilif Holte har presentert, er det klart for alle at gapet mellom utgangspunktet og sluttresultatet når det gjelder Norges Banks byggeomkostninger, er større enn hva som normalt er akseptabelt, sier finanskomiteformann Petter Thomassen.
18.Sigarettrøyking topper listen som forurensningskilde hvis vi tenker på tjære og mulig kreftfare, sier Ingrid Alfheim, sivilingeniør med doktoravhandling om kreftfremkallende tjærestoffer.
19.Sivilingeniør Eilif Holte har gjort en feilberegning på 800900 millioner kroner i sine kalkyler for bankens nybygg.
20.Vi har vært nødt til å forandre på utformingen av en del av leilighetene i det femetasjer store bygget, forteller sivilingeniør Arve Olsson i Tor Andenæs A / S. Planene for bygget i Hegdehaugsveien var flere år gamle og med et vanskeligere marked for selveierleiligheter, fant vi det nødvendig å forsøke å endre utformingen.
21.24. og 25. november får han hard kamp om 1. plassen med sivilingeniør Per Fodnæss, Ringerike, og ingeniør Inge Løken, Drammen.
22.Aam er utdannet sivilingeniør ved NTH, svakstrøm.
23.Adm. direktør, sivilingeniør Petter Brevik.
24.Adm. direktør Jo Devold er formann i lokalstyret, som ellers består av adm. direktør Trygve Tamburstuen, nestformann, kjøpmann Herman Mehren, sivilingeniør Erik Tandberg og banksjefen.
25.Administrerende direktør Finn Fjellheim og sivilingeniør Knut Bugaarden diskuterer testingen av Seagulls hydrografiske surveysystem.
26.Alle kan ikke bli lege, sivilingeniør eller bussjåfør.
27.Alle universiteter i Norge får nå rett til å gi graden sivilingeniør for den utdannelse de gir i teknologisk orienterte studieretninger.
28.Alt utstyr vil bli bragt ombord ganske snart, og vi regner med å gjenoppta letingen efter flyet til helgen, sier sivilingeniør Bjørn Finstad i Norsk Flyforsikringspool til Varden.
29.Arentz er selv sivilingeniør med kjemi som fag, og han har også en amerikansk mastergrad i business - selvfølgelig fra California State University.
30.Argumentasjonen er preget av manglende kjennskap til den frie praksis som allerede er etablert av Stortinget og andre politiske og faglige organer i bomavgiftssaker, og som ble stadfestet i en høyesterettsdom i 1976, sier sivilingeniør Gustav Nielsen, leder for trafikkplanleggingsavdelingen, Transportøkonomisk institutt, til Aftenposten.
Dine siste søk