Norsk-Engelsk oversettelse av skjødesløs

Oversettelse av ordet skjødesløs fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skjødesløs på engelsk

skjødesløs
allmenn? careless
Synonymer for skjødesløs
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Iallverden", sier jeg da han kommer tilbake til huset igjen med flasken på en nokså skjødesløs måte," iallverden ?" gjentar jeg.
2.Det var merkelig hvor skjødesløs han var i denne saken, han som var så nøyaktig og ordentlig i forretninger.
3.Gjennom en skjødesløs strek, som han gradvis utviklet, skapte han lys og luft rundt karikaturens ofte stivnede fasonger.
4.I de deler av brevet til vennen, som hittil er offentliggjort, heter det at Treholt innrømmer at han har hatt skjødesløs omgang med fortrolige opplysninger og hatt uortodoks kontakt med russere.
5.Informasjonssjef Ole Christian Åsgård i vann og kloakkvesenet advarer folk mot skjødesløs ferdsel over drikkevann i Marka.
6.Motivet er favnet med brede, sorte konturer - klingende, samstemte farver er malt over blekrosa undergrunn med en skjødesløs sikkerhet som fastholder hele bildet i en problemløs, organisk sammenheng.
7.Sånn vil vi huske ham fra teatersalongen især, skjødesløs og formsikker.
8.Uansett flyhøyde må, ifølge lufttrafikkreglene," luftfartøy ikke manøvreres på en skjødesløs eller hensynsløs måte slik at det kan være fare for andres liv eller eiendom eller volde unødig ulempe, herunder støy".
9.Utrolig mye verdifullt materiale går tapt på grunn av skjødesløs behandling som slyldes manglende ressurser og planlegging innen arkiv - etaten, sier han til Arbeiderbladet.
10.Vannskader i bygg har minket betraktelig efter at vi de siste årene har hatt en opplysningskampanje gående der vi har advart mot skjødesløs omgang med vann, forteller ingeniør Alf Furulund i Norsk Byggforskningsinsttitutt.
11.Skjødesløs, hensynsløs og egoistisk", lyder Nils Rykkens beskrivelse av seg selv.
12.Imens går begge øyne opp, vinduet trer frem som et diffust rektangel mot himmelen og bjerkene som anes i en skjødesløs gardinsprekk.
13.Jeg har ikke lenger lyst til å sukke resignert over skjødesløs og ukyndig kritikerbehandling, eller i mange tilfelle ignorering, i en engere krets av forståelsesfulle og oppgitte kolleger.
14.Mottoet er at skjødesløs forsøpling gir ris til egen bak, og at" griser" ikke hører hjemme på Sporveien.
15.Ungdommen er lat og skjødesløs.
Dine siste søk