Norsk-Engelsk oversettelse av skole

Oversettelse av ordet skole fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skole på engelsk

skole
undervisningsubst. school
Synonymer for skole
Avledede ord av skole
Eksempler med oversettelse
Å være ung innebærer at man må gå på skole.
Tom drog til en skole for å lære hvordan å stemme pianoer.
Jeg går på skole fordi jeg ønsker å lœre.
Det er en god skole.
Jeg vil ikke gå på skole.
Wiki
En skole (latin: schola, fritid) er en privat eller offentlig institusjon eller et lærested hvor det undervises i ulike fag, som regel for å gi barn og unge økte kunnskaper og legge grunnlaget for videre utdannelse og yrkesliv. Undervisningen skjer gjennom et samvirke der én eller flere lærere underviser en gruppe eller klasse elever eller studenter. Skole er også en stil- eller læredannende retning innen et fag, og i vid forstand dannelse eller oppdragelse.

Fler eksempler
1.Bergskolen" er beregnet for 12 elever og skal ligge under Fauske videregående skole.
2.Blostopp" består stort sett av nåværende og tidligere elever på Haug skole i Bærum.
3.Denne anonyme telefontruselen kom til Sagene skole i Oslo igår ved 13tiden.
4.Efter det hun opplevet som et håpløst svar, begynte Yildis Hornseth på en annen videregående skole og tok" Kurs for kontorpersonale til helseinstitusjoner / klin ke sykeposter".
5.Enten må man gå inn for en skole som utvikler strebere, albuemennesker...
6.Erta, berta" er et muntert sangprogram, der barn fra Prinsdal skole i Oslo synger Sidsel Mørcks viser og vers.
7.Folkehøgskolen er ein pensumog eksamensfri skole.
8.Forargelsens hus" visavis Lakkegaten skole - påstått verneverdig, men aldri oppført på byantikvarens bevaringsliste - brant ned mens brannmannskapene mest konsentrerte seg om å hindre flammene i å nå nabobygningene.
9.Fordi vi er glade i skolen og vil beholde den", beretter elverådsformannen ved Riis videregående skole.
10.Foreldrenes rett til å velge oppdragelse / påvirkning av barna er grundig slått fast i norsk skole og internasjonale konvensjoner.
11.Få elever i den videregående skole kan plassere de norske fylkene riktig på kartet.
12.Hele" Norge støpes i betong på Åvangen skole i Moss.
13.Hele Kina er en skole for Maos tenkning, og hæren er skolemesteren", skriver Kinakjenneren Edgar Snow i en av sine bøker.
14.Hvor jeg ønsker meg tilbake til 17. august 1931, da jeg gikk gjennom porten til Vinderen skole for første gang !
15.Hvorfor er det ingen som til dags dato har våget å ta opp det dilemma som mange unge er havnet i efter at den 9årige obligatoriske skole ble innført ?
16.Innmari" OK, sier de unge selv efter ett år på Norges mest utradisjonelle skole.
17.Jeg tar på det sterkeste avstand fra Nasjonalt Folkepartis spredning av rasistisk propaganda og vil ikke ha mer av dette materialet til vår skole.
18.Men de foreslaatte omkostninger ere saa ringe i Forhold til det Gavn en saadan Skole kan stifte, at man nærer det Haab, at de endog under Øjeblikkets Conjuncturer kunne utredes av det Offentlige.
19.Nå har ikke læreren din lov til å kopiere fra aviser, bøker og tidsskrifter" står det på forsiden av et fire siders midtsidebilag i" Elev 84", som utgis av Norges Gymnasiastsamband, og distribueres til elevene i den høyere skole i disse dager.
20.Også vår skole er i verdensklasse," tilføyde statsministeren.
21.Oppholdstillatelse som følger skole / studieåret har ingen relevans i forhold til spørsmålet om sommerarbeidstillatelse".
22.Spanjolene" på bildet er lærere ved Munkerud skole.
23.Spøkelsesjakt" og" Matteparken" er dataprogrammer som skal lære elever fra annen til niende klasse å regne, og ZX Spectrum er datamaskinen som kjører disse programmer, foreløbig er ti utviklet for bruk i den norske skole.
24.Uten kopieringsmaskiner stopper norsk skole.
25.Vesle Sagene" er en tidligere tyskerleir med to brakker, som Sagene skole fikk hånd om efter krigen.
26.Videregående skole ide og virkelighet" er satt på dagsordenen.
27.(Foto:Jon Hauge) Over:Metallinjen er ikke lenger en skole for gullsmeder,her lages smykker i titan og niob, i papir,tøy,plast og aluminium.Gry Eide setter pris på nye lokaler.
28.(Under t.v.) Vinnerne i finalen i skolekampene på Jordal Amfi i rinkbandy fra Manglerud skole som slo Vålerenga 52.
29.(de såkalte toårige grunnkurs / allsidig videregående skole, med undervisning i tradisjonelle teorifag og ren yrkesopplæring) fikk på landsbasis en uheldig start.
30.Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" var den bok som virkelig ga meg forfatterkallet, sa Michel Tournier til elevene ved Den franske skole, en barneflokk som ikke bare imponerte med de mange kløktige spørsmål, men også med en eksemplarisk og disiplinert opptreden.
Liknende ord

 
 

skole som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skoleskolendeskolt
Indikativ
1. Presens
jegskoler
duskoler
hanskoler
viskoler
dereskoler
deskoler
8. Presens perfektum
jeghar skolt
duhar skolt
hanhar skolt
vihar skolt
derehar skolt
dehar skolt
2. Preteritum (Fortid)
jegskolte
duskolte
hanskolte
viskolte
dereskolte
deskolte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skolt
duhadde skolt
hanhadde skolt
vihadde skolt
derehadde skolt
dehadde skolt
4a. Presens futurum
jegvil/skal skole
duvil/skal skole
hanvil/skal skole
vivil/skal skole
derevil/skal skole
devil/skal skole
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skolt
duvil/skal ha skolt
hanvil/skal ha skolt
vivil/skal ha skolt
derevil/skal ha skolt
devil/skal ha skolt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skole
duville/skulle skole
hanville/skulle skole
viville/skulle skole
dereville/skulle skole
deville/skulle skole
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skolt
duville/skulle ha skolt
hanville/skulle ha skolt
viville/skulle ha skolt
dereville/skulle ha skolt
deville/skulle ha skolt
Imperativ
Bekreftende
duskol
viLa oss skole
dereskol
Nektende
duikke skol! (skol ikke)
dereikke skol! (skol ikke)
Dine siste søk