Norsk-Engelsk oversettelse av smykke ut

Oversettelse av ordet smykke ut fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

smykke ut på engelsk

smykke ut
forskjønneverb beautify, adorn, prettify, embellish, ornament, decorate, garnish
Synonymer for smykke ut
Anagram av smykke ut
Liknende ord

 
 

Dine siste søk