Norsk-Engelsk oversettelse av snylte

Oversettelse av ordet snylte fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

snylte på engelsk

snylte
tiggeverb cadge, sponge
  oppførsel - mannsubst. cadger, sponger, beggar, sponge, freeloader
  oppførsel - kvinnesubst. cadger, sponger, beggar, sponge, freeloader
Synonymer for snylte
Avledede ord av snylte
Anagram av snylte
Fler eksempler
1.De ble også beskyldt for" å snylte på det velferdssamfunn norske arbeidere har vært med på å bygge opp gjennom generasjoner".
2.Det er ikke meningen at partimedlemmer skal snylte på massene, men tjene folket av hele sitt hjerte...
3.Dette vil si en plante som kan skaffe seg noe næring på normal måte (ved fotosyntese), men som er nødt til å skaffe seg resten ved å snylte på en annen plante.
4.Han fremholdt at det ikke var Kontiki Datas hensikt bevisst å snylte på Thor Heyerdahls videnskapelige innsats.
5.Jeg måtte drive og snylte på staten hver eneste dag for å kunne leve sånn noenlunde.
6.Iranere som har flyktet fra sitt hjemland til Skandinavia, har gjort det for å redde sine liv, ikke for å snylte på de skandinaviske lands sosialordninger eller for å ta arbeidsplasser fra dansker, svensker og nordmenn.
7.Ikke for å snylte eller stjele arbeidsplasser, men for å ha et trygt sted å være inntil de igjen kan returnere til et fritt Iran uten Khomeiny.
Liknende ord

 
 

snylte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) snyltesnyltendesnyltet
Indikativ
1. Presens
jegsnylter
dusnylter
hansnylter
visnylter
deresnylter
desnylter
8. Presens perfektum
jeghar snyltet
duhar snyltet
hanhar snyltet
vihar snyltet
derehar snyltet
dehar snyltet
2. Preteritum (Fortid)
jegsnyltet
dusnyltet
hansnyltet
visnyltet
deresnyltet
desnyltet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde snyltet
duhadde snyltet
hanhadde snyltet
vihadde snyltet
derehadde snyltet
dehadde snyltet
4a. Presens futurum
jegvil/skal snylte
duvil/skal snylte
hanvil/skal snylte
vivil/skal snylte
derevil/skal snylte
devil/skal snylte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha snyltet
duvil/skal ha snyltet
hanvil/skal ha snyltet
vivil/skal ha snyltet
derevil/skal ha snyltet
devil/skal ha snyltet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle snylte
duville/skulle snylte
hanville/skulle snylte
viville/skulle snylte
dereville/skulle snylte
deville/skulle snylte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha snyltet
duville/skulle ha snyltet
hanville/skulle ha snyltet
viville/skulle ha snyltet
dereville/skulle ha snyltet
deville/skulle ha snyltet
Imperativ
Bekreftende
dusnylt
viLa oss snylte
deresnylt
Nektende
duikke snylt! (snylt ikke)
dereikke snylt! (snylt ikke)
Dine siste søk