Norsk-Engelsk oversettelse av som er slått i biter

Oversettelse av ordet som er slått i biter fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

som er slått i biter på engelsk

som er slått i biter
handelsubst. breakage
Liknende ord

 
 

Dine siste søk