Norsk-Engelsk oversettelse av som holder vogner sammen

Oversettelse av ordet som holder vogner sammen fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

som holder vogner sammen på engelsk

som holder vogner sammen
jernvognersubst. tie, cross tie

 
 

Dine siste søk