Norsk-Engelsk oversettelse av som i en drøm

Oversettelse av ordet som i en drøm fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

som i en drøm på engelsk

som i en drøm
allmenn? as in a dream
Synonymer for som i en drøm
Eksempler med oversettelse
Jeg møtte en ulv i en drøm.
Å besøke landet ditt har vært en drøm jeg har lenge hatt.
Livet er en drøm.
Mange mennesker har en drøm.

 
 

Fler eksempler
1.Det blir mer absurd danseteater, hvor innfallende avløser hverandre skiftende som i en drøm.
2.Arbeidstittel er" Som i en drøm".
3.Biografien" Som i en drøm Sonja Henies liv" bygger på en sterk utvidelse av Alf G. Andersens artikkelserie i Amagasinet.
4.Planene om filmatisering av Alf G. Andersens bok om Sonja Henie," Som i en drøm", er kommet et skritt videre.
5.Rolf Chr. Ulrichsen) ARKIVET TILFØYER RETTELSE 850924 M I vår omtale av Alf G. Andersens bok om Sonja henie," Som i en drøm" og TVserien som skal leges om hennes liv i morgenutgaven fredag, ble dessverre skøytedommer Birger Børjessons navn uteglemt.
6.Stein Roger Bull har fått opsjon på Alf G. Andersens bok" Som i en drøm", har allerede klar finansieringen til et gigantisk" førprosjekt".
Dine siste søk