Norsk-Engelsk oversettelse av spak

Oversettelse av ordet spak fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

spak på engelsk

spak
allmenn? lever
Synonymer for spak
Avledede ord av spak
Anagram av spak
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Da hadde de to fiskerne strevet med laksen i en halvtimes tid, skriver avisen, og den var begynt å bli temmelig spak.
2.Foreningen vil fortsatt delta aktivt i samfunnsdebatten og arbeide for øket forståelse for aksjemarkedets betydning, men tror at motstanden mot et aktivt aksjemarked nå er blitt så vidt spak at det er mindre behov for aktiv politisk påvirkning.
3.Publikums applaus var like spak som Raymondas kjærlighetshistorie.
4.Retningsviser og horn ligger i en spak for fingertuppbetjening samtidig som man holder i rattet.
5.Da ble han spak.
6.Den er meget lett å manøvrere ved hjelp av en liten spak, og styremekanismen kan flyttes fra den ene siden til den andre ved behov.
7.Disse ble videreutviklet gjennom balsamodeller for fri seilflukt, og omfatter idag fjernstyrte modeller som man kan ha full kontroll over via et lett og oversiktlig panel med spak og knapper.
8.Efter det Aftenposten har grunn til å tro berører rapporten tre mulige ulykkesårsaker : svikt i det datastyrte styringssystemet, muligheten for at passasjeren i bakre cockpit kom borti styrespaken, og muligheten for at" kommandofunksjonen" over flyet, som kan knyttes til både fremre og bakre spak gjennom bruk av egne brytere, på en eller annen måte ble forstyrret.
9.Jim er stadig bedre med bedre med snapphanske og spak enn tennisracket.
10.M / S reduserte ved amerikaneren med det uamerikanske navn Bo Snuggerud, en merkelig scoring da pucken traff Vibekks spak og gikk i høy bue ned i buret.
11.Med spak røst - og takknemlighet.
12.Pulsen er oppe i 180, og Weber beveger en spak på kontrollbordet.
Dine siste søk