Norsk-Engelsk oversettelse av spenne

Oversettelse av ordet spenne fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

spenne på engelsk

spenne
allmennverb tighten, tauten, draw tight
  musklerverb tauten, make taut
  klærsubst. buckle
Avledede ord av spenne
Anagram av spenne
Fler eksempler
1.Vi dansker duger nok til å spenne inn livremmen en kort tid og se realitetene i øynene.
2.Det blir varierende program hver dag som vil spenne fra visesang og folkemusikk til gjøgling og tryllekunster.
3.Hvis kjennelsen blir stående uendret, vil dette være å spenne ben under den beskyttelse og oppmerksomhet forbrukerne har her til lands.
4.Jeg kan ikke finne noen spenne som ligner denne altså !
5.Men vi ønsker ikke å spenne forventningen for høyt.
6.Tanken bak dette nye, sentrale beliggende restaurantkomplekset, som på vårparten er tenkt utvidet med nok en restaurant i Tanum Bokhandels forhenværende annen etasje, er at tilbudet skal spenne over det meste av skalaen, sier Sten Magnus i Veikroer A / S. Det er nemlig Veikroer A / S som står bak Scala spiseri, og denne nye kjeden har allerede åpnet sin første enhet på Hønefoss.
7.Vi kan ikke løse hele problemet ved å spenne forbrukerne foran kjerra fordi dette er billig.
8.Alle - også de kronisk syke - er selvsagt villige til å spenne inn livremmen i trange tider, og de nye regler er lojalt fulgt opp, selv om det for denne gruppe føltes ekstra hardt.
9.Angell med hest og slede de første 30 km langs Sørfjorden, før han kunne spenne skiene på.
10.Bilistene er flinke til å spenne seg fast når de kjører utenfor tettsteder, men siden 1979 er bruksprosenten sunket med nesten syv prosent til 83,3.
11.De ca. 600 utstillingsrammene i konkurranseklassene vil spenne over et mangfold av filatelistisk materiale, frimerker, stempler, brev, helsaker og dokumenter ; alt behørig tekstet og satt i system, for frimerkesamlere har sans for metode og orden.
12.Denne gangen var det 4. divisjonslaget Gjerdrum som holdt på å spenne bein på lederlaget i 1. divisjon allerede i første cup runde.
13.Der har vi opplevet å se en fransk soldat komme inn på en kafe spenne av seg beltet med pistolen og legge det fra seg på en stol for så å gå bort og bestille sin kaffe.
14.Det er på gjerdet som omkranser byggearbeidene at kunstnerne skal spenne opp sine lerreter - til glede for publikum.
15.Dette overlagte forsøk på å spenne oss inn i en tvangstrøye, kan være en redningsplanke for de tørre i sinnet.
16.Eksportrådet anbefaler dessuten bedriftene å kalkulere med at dollaren kan komme til å falle 15 prosent i løpet av neste år, for ikke å spenne forventningene for høyt.
17.Elisabeth er helt avhengig av rullestol, og det er tidkrevende å heise stolen ut av og inn i bilen, spenne den fast osv.
18.En lignende spenne, i ren bronse, har man tidligere funnet i Hamang i Vestre Bærum.
19.Fint for dem som har dilla og skal spenne 3. divisjonsfotball eller bedre til våren.
20.Hagleskuddet som drepte 31åringen gikk av da gutten skulle spenne hanen på geværet.
21.Hamangprosjektet var trolig med på å spenne ben under salget av 24 leiligheter på Gjønnes i Bærum.
22.Her kan kapteinen snu seg til sine passasjerer og be dem spenne på seg sikkerhetsselene før han drar i spakene og fører deg opp i 10 000 meters høyde.
23.I 1970årene ble den Uyl og hans parti beskyldt av Luns for å ha latt seg spenne for Moskvas propagandavogn, hvorpå den Uyl betegnet Luns som en sikkerhetsrisiko som ikke burde sitte som generalsekretær i NATO.
24.I fjernsynet 31. januar tok Albert Nordengen nok en gang til orde for å spenne inn livremmen, kutte ut nødvendige utgifter.
25.Ifølge programmet skulle deltagerne avslutningsvis spenne på seg skiene og ta peiling på siste trikk fra Sognsvann kl. 00.23.
26.Innovasjon, teknisk forskning og utvikling av et nytt produkt kan ofte spenne over et tidsrum av ti år.
27.Kong Olav kom samtidig med den olympiske ild til OLbyen tirsdag eftermiddag, og om ikke kong Olav kan spenne på seg skiene på tunet til den gamle fruktplantasjen som er blitt kongelig residens, så er Hans Majestet nesten nabo med de olympiske skisporene på Igmanplatået.
28.Kuldegrader til tross, den som måtte ønske å spenne skiene på for vinterens første skitur, må nok dra et stykke vei.
29.Man lærer hvordan hver muskelgruppe kan slappes av, ved først å spenne den, for derefter å slappe av muskelgruppen.
30.Mens kjørekaren tok seg fem velfortjente minutter i butikken, så en hestevant kar raskt sitt snitt til å spenne fra gampen.
Liknende ord

 
 

spenne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) spennespennendespent
Indikativ
1. Presens
jegspenner
duspenner
hanspenner
vispenner
derespenner
despenner
8. Presens perfektum
jeghar spent
duhar spent
hanhar spent
vihar spent
derehar spent
dehar spent
2. Preteritum (Fortid)
jegspente
duspente
hanspente
vispente
derespente
despente
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde spent
duhadde spent
hanhadde spent
vihadde spent
derehadde spent
dehadde spent
4a. Presens futurum
jegvil/skal spenne
duvil/skal spenne
hanvil/skal spenne
vivil/skal spenne
derevil/skal spenne
devil/skal spenne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha spent
duvil/skal ha spent
hanvil/skal ha spent
vivil/skal ha spent
derevil/skal ha spent
devil/skal ha spent
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle spenne
duville/skulle spenne
hanville/skulle spenne
viville/skulle spenne
dereville/skulle spenne
deville/skulle spenne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha spent
duville/skulle ha spent
hanville/skulle ha spent
viville/skulle ha spent
dereville/skulle ha spent
deville/skulle ha spent
Imperativ
Bekreftende
duspenn
viLa oss spenne
derespenn
Nektende
duikke spenn! (spenn ikke)
dereikke spenn! (spenn ikke)
Dine siste søk