Norsk-Engelsk oversettelse av spidde

Oversettelse av ordet spidde fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

spidde på engelsk

spidde
allmennverb impale, pierce, spike
Fler eksempler
1.Det er imidlertid liten tvil om at han først og fremst ønsket å spidde pedanter, soldater og lærde viktigmakere med sin gåsefjærpenn.
2.De hadde få skytevåpen, så de fikk bambusspyd og øvde seg i angrep ved å spidde halmdukker.
3.Jeg så spydet spidde den tynne kroppen.
Liknende ord

 
 

spidde som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) spiddespiddendespiddet
Indikativ
1. Presens
jegspidder
duspidder
hanspidder
vispidder
derespidder
despidder
8. Presens perfektum
jeghar spiddet
duhar spiddet
hanhar spiddet
vihar spiddet
derehar spiddet
dehar spiddet
2. Preteritum (Fortid)
jegspiddet
duspiddet
hanspiddet
vispiddet
derespiddet
despiddet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde spiddet
duhadde spiddet
hanhadde spiddet
vihadde spiddet
derehadde spiddet
dehadde spiddet
4a. Presens futurum
jegvil/skal spidde
duvil/skal spidde
hanvil/skal spidde
vivil/skal spidde
derevil/skal spidde
devil/skal spidde
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha spiddet
duvil/skal ha spiddet
hanvil/skal ha spiddet
vivil/skal ha spiddet
derevil/skal ha spiddet
devil/skal ha spiddet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle spidde
duville/skulle spidde
hanville/skulle spidde
viville/skulle spidde
dereville/skulle spidde
deville/skulle spidde
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha spiddet
duville/skulle ha spiddet
hanville/skulle ha spiddet
viville/skulle ha spiddet
dereville/skulle ha spiddet
deville/skulle ha spiddet
Imperativ
Bekreftende
duspidd
viLa oss spidde
derespidd
Nektende
duikke spidd! (spidd ikke)
dereikke spidd! (spidd ikke)
Dine siste søk