Norsk-Engelsk oversettelse av sprenge

Oversettelse av ordet sprenge fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sprenge på engelsk

sprenge
sprengningverb blast
  transitivverb crack, break open, burst
  medisinverb burst, rupture
Synonymer for sprenge
Fler eksempler
1.Agonia" har ikke Tarkovskijverkenes majestet, men den har en vitalitet som gjerne vil sprenge seg ut av tvangstrøyen.
2.Hvorefter den fremholder at" det forekommer oss at forbrukerstatsråden har en like stor oppgave med å sprenge de barrierer som her er satt opp.
3.Tankens frihet blir til ord som kan sprenge diktaturets lenker og igjengi mennesket dets verdighet.
4.De er med på å sprenge grenser som kan ha betydning for andre pasienter over hele verden.
5.Det er viktig å sprenge grenser, mener Bringager.
6.Det var aldri min mening å sprenge broen over Tverrelven, men derimot å gjøre en kraftig og høyst nødvendig markering mot Altautbyggingen, sa Nils Aslak Somby.
7.Jeg vil sprenge de todimensjonale begrensninger i min tegnekunst ved å kombinere denne med det skulpturelle, forteller Leidi, som formelig bygger tegninger inn i sine ruvende konstruksjoner.
8.Jo, sier Sekne, og innrømmer så gjerne at sosiologien selvfølgelig til tider består i å sprenge åpne dører.
9.Karnevalet i Oslo i helgen er blant de faktorer som kan sprenge rammene.
10.Støytaket er bare en sikkerhet beboerne ved Fornebo skal ha for at utviklingen ikke skal sprenge det gitte støynivå.
11.Vi har mottatt trusler om at ytterliggående kretser i Norge vil sprenge kontoret vårt i luften, og vi er klar over at det også på høyt politisk plan er motstand mot vårt nærvær.
12.Vår oppgave er ikke å sprenge miner, men å føre frem rørledningen fra Statfjordfeltet til Karmøy, sier Lavik.
13.Abortmotstanderne har begynt å sprenge abortklinikker og institusjoner som tilbyr råd om prevensjon.
14.Alt for å sprenge de fotografiske rammene, den perfekte illusjonen.
15.Altså sier han at afghanere selv lager disse minene for å sprenge sine egne barn i luften.
16.Anbudssummen var på ca. 10 millioner kroner og omfatter foruten selve byggverket i stål og betong også oppgaven med å sprenge en fundamentgrop ca. 10 meter dyp og åtte meter i diameter.
17.Baker oppfordrer Reagan til å ta et initiativ til et toppmøte" for å drøfte verdenssituasjonen og finne ut hvordan vi kan unngå å sprenge hverandre i luften".
18.Bakgrunnen er at arbeidsledighet og stigende boutgifter truer med å sprenge sosialbudsjettene i de største byene.
19.Bakgrunnen for møtet var bl.a et ransforsøk på Sfinxen apotek i Oslo ifjor, hvor en narkoman 26åring truet med å sprenge apoteket i luften hvis han ikke fikk utlevert narkotika.
20.Bedrifter som overfører store datamengder via telenettet og pratesyke telefonabonnenter er i ferd med helt å sprenge telenettet.
21.Benkow så ikke familiepolitikken som noen" krisesak" som kunne sprenge regjeringssamarbeidet på borgerlig side.
22.Da var det bare en time igjen av den tidsfristen kaprerne hadde satt før de ville sprenge flyet i luften.
23.Da ville ikke nærradio brukes til å sprenge nye fronter.
24.De hadde tidligere satt tirsdag morgen som frist for å få innfridd sine krav og truet med å sprenge flyet i luften dersom de ikke ble innvilget et helikopter og flere millioner dollar i kontanter.
25.De løslatte gislene fortalte at situasjonen ombord var forferdelig, og at kaprerne hadde gjort alt klart til å sprenge flyet.
26.De miner som Statoil nå må sprenge for å klarlegge en gate på havbunnen før rørleggingsarbeidet kan fortsette, ble lagt ut våren 1918, altså for 66 år siden.
27.De tretten medlemslandene i den karibiske samarbeidsorganisasjon Caricom har på et møte i Nassau, Bahamas, langt på vei klart å skrinlegge de fleste av de politiske og økonomiske motsetninger som på et tidspunkt truet med å sprenge hele organisasjonen.
28.Deltagelsen holdt på å sprenge alle prognoser da Oslo Schakeselskap arrangerte sin GPturnering for koort tid siden, men rekorden kan bli slått av Strømmen Sjakklubb.
29.Den meget allsidige Cecilie Løveid har skrevet dramatikk for scene og radio, barnebøker og romaner - hele tiden på kanten av å sprenge den litterære genre man nødvendigvis (?) skal plassere litterære tekster i, fra debuten i noen antologier og den første selvstendige bok," Most", kom i 1972 på det forlag hun hører hjemme, Gyldendal.
30.Den tidligere Dagbladredaktør skrev dessuten pressehistorie ved å sprenge en grense i den avis han forlot ved årsskifter : et dekret som har hatt uavkortet gyldighet siden Einar Skavlans tid, og muligens helt fra unionstiden, gikk ut på at ingen omtale av ordener eller deres uvesen skulle besudle bladets spalter.
Liknende ord

 
 

sprenge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) sprengesprengendesprengt
Indikativ
1. Presens
jegsprenger
dusprenger
hansprenger
visprenger
deresprenger
desprenger
8. Presens perfektum
jeghar sprengt
duhar sprengt
hanhar sprengt
vihar sprengt
derehar sprengt
dehar sprengt
2. Preteritum (Fortid)
jegsprengte
dusprengte
hansprengte
visprengte
deresprengte
desprengte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sprengt
duhadde sprengt
hanhadde sprengt
vihadde sprengt
derehadde sprengt
dehadde sprengt
4a. Presens futurum
jegvil/skal sprenge
duvil/skal sprenge
hanvil/skal sprenge
vivil/skal sprenge
derevil/skal sprenge
devil/skal sprenge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sprengt
duvil/skal ha sprengt
hanvil/skal ha sprengt
vivil/skal ha sprengt
derevil/skal ha sprengt
devil/skal ha sprengt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle sprenge
duville/skulle sprenge
hanville/skulle sprenge
viville/skulle sprenge
dereville/skulle sprenge
deville/skulle sprenge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sprengt
duville/skulle ha sprengt
hanville/skulle ha sprengt
viville/skulle ha sprengt
dereville/skulle ha sprengt
deville/skulle ha sprengt
Imperativ
Bekreftende
duspreng
viLa oss sprenge
derespreng
Nektende
duikke spreng! (spreng ikke)
dereikke spreng! (spreng ikke)
Dine siste søk