Norsk-Engelsk oversettelse av støye

Oversettelse av ordet støye fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

støye på engelsk

støye
allmennverb romp, frolic, rollick, horse around, romp around, romp about
Synonymer for støye
Anagram av støye
Fler eksempler
1.Der fastslås det at en moderne katamaran er utstyrt med dieselmotorer, så den ikke skal støye stort mer enn en vanlig båt i tilsvarende trafikk.
2.Dermed skulle en moderne luftputebåt ikke støye mer enn for eksempel en vanlig buss.
Liknende ord

 
 

støye som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) støyestøyendestøyet
Indikativ
1. Presens
jegstøyer
dustøyer
hanstøyer
vistøyer
derestøyer
destøyer
8. Presens perfektum
jeghar støyet
duhar støyet
hanhar støyet
vihar støyet
derehar støyet
dehar støyet
2. Preteritum (Fortid)
jegstøyet
dustøyet
hanstøyet
vistøyet
derestøyet
destøyet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde støyet
duhadde støyet
hanhadde støyet
vihadde støyet
derehadde støyet
dehadde støyet
4a. Presens futurum
jegvil/skal støye
duvil/skal støye
hanvil/skal støye
vivil/skal støye
derevil/skal støye
devil/skal støye
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha støyet
duvil/skal ha støyet
hanvil/skal ha støyet
vivil/skal ha støyet
derevil/skal ha støyet
devil/skal ha støyet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle støye
duville/skulle støye
hanville/skulle støye
viville/skulle støye
dereville/skulle støye
deville/skulle støye
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha støyet
duville/skulle ha støyet
hanville/skulle ha støyet
viville/skulle ha støyet
dereville/skulle ha støyet
deville/skulle ha støyet
Imperativ
Bekreftende
dustøy
viLa oss støye
derestøy
Nektende
duikke støy! (støy ikke)
dereikke støy! (støy ikke)
Dine siste søk