Norsk-Engelsk oversettelse av stell

 
 

Fler eksempler
1.Martnasprat, viser og stell i lag med LitjBrekkinga".
2.Pass, stell og hjelp tar mest tid.
3.Afrikanske elefanter er litt mer egenrådige enn de indiske, men når de får kjærlighet, riktig stell og omtanke er de verdens mest charmerende og godlynte dyr, sier Ronald.
4.Dette er spesielt uheldig fordi premature barn ofte er svært små når de kommer hjem, og derfor trenger hyppig stell.
5.Generelt kan vi si at fedres omsorg for og stell av barn er resultatet av forpliktelser mot mor, mens det for mor er en oppgave hun ikke stiller spøsmålstegn ved.
6.Hvis man er interessert i å delta i noen av arrangementene, bør man følge godt med i kommunens spesielle annonse" Styre og stell" som kommer så godt som hver 14. dag, sier Hvardal.
7.Mating og stell må gå efter klokken og ikke efter den tid pasientene trenger.
8.Men så dårlig stell kan det da ikke være at det er uoverkommelig å sørge for litt varme i 17 kuldegrader ?
9.Naturligvis skulle vi vel alle ha ønsket at det ikke hadde vært nødvendig med visse former for hemmeligholdelse i offentlig styre og stell.
10.Samme hva jeg gjør og hvor dårlig stell den får, så trives den like godt.
11.Vi er så fornøyd og får så godt stell, sier pasientene.
12.Vi har ikke noen erfaring, og det er faktisk ikke så rart stell i andre land heller.
13.Vi har ingen spesielle avtaler med barnehavene om stell av utearealet og eventuell sprøyting av planter, sier barnehavesjef Ellinor Østen til Aftenposten.
14.All slags gårdsarbeid og stell av gamle og syke er noe av det hun har brukt sine krefter på.
15.Alt stell skjer ved at foreldrene eller pleierne stikker hendene inn i" glasshusene".
16.Angivelig er klientene bare plassert der nærmest til oppbevaring, med mat og stell som viktigste mål.
17.Arbeidsdagen består av to stell i fjeset - morgen og middag - melking og rengjering.
18.Arkitekturvernprisen har til hensikt å øke forståelsen for dette både hos enkeltmennesker og hos folk som driver med offentlig styre og stell.
19.At barna alltid er velkommen hit, til bibliotekets lokaler, prøver vi å presisere så godt vi kan, enten de søker opplysninger eller informasjoner bøker om hvordan kjæledyret hjemme - hunden - katten undulaten - skal få den beste pleie og stell.
20.Av betydning nevnes også at forsørgerfradraget i skatt økes i samme periode med 70 prosent, mens fradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn økes med 53 prosent.
21.Baldersheims undersøkelse viser dessuten at administrasjonssjefene i Oslo ofte ikke får flertall for saker som fremmes, fordi styre og stell i Oslo er mer preget av konflikter enn i andre byer.
22.Balkongkasser og haveflekker, kolonihaver og hyttetomter, alt skal ha sitt stell.
23.Bare å justere en sengehøyde for riktig stilling under stell, er et fremskritt.
24.Barnefamiliene er spesielt prioritert i budsjettet, og kan ved siden av skattelettelser nyde godt av at barnetrygden øker med over 8,5 prosent, at forsørgerfradragene økes og at grensene for fradrag av dokumenterte utgifter for pass og stell av barn øker fra 9500 til 11 000 kroner for ett barn og fra 12 000 kroner til 13 500 kroner for to og flere barn.
25.Barnet vil trenge ekstra stell, pleie og omsorg.
26.Barnetrygden vil gå opp og det blir en justering av fradragsmulighetene for stell og pass av barn.
27.Barnetrygden økes, og det blir en justering i fradragsmulighetene for stell og pass av barn.
28.Begge foreldre plikter å ta sin del av ansvaret for barna, den som har omsorgen for barna bidrar også med pass og stell.
29.DET at folk er homofile skal ikke sperre dem ute fra norsk styre og stell.
30.Daglig stell og foring og påpasselighet med hvert dyr er viktig, mener Bakken som også påpeker at feil ved konstruksjonen av melkemaskiner, samt dårlig vedlikehold, er klart sykdomsfremmende.
Dine siste søk