Norsk-Engelsk oversettelse av stenk

Oversettelse av ordet stenk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stenk på engelsk

stenk
allmennsubst. sprinkling
  jordsubst. fleck, speckle, spot, splash
  tegnsubst. touch, dash, shade, bit, soupçon [formal], suspicion, hint, trace
  væskesubst. spatter
Synonymer for stenk
Avledede ord av stenk
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dere amerikanere vet stadig hvordan dere skal skape kaos i et lite land, sa han med en stenk av beundring.
2.Den fremkommer eksempelvis ved dempede rosa stenk over blekblå flater, brutt av smeltende konturer.
3.Deres spill bar preg også av varme, foruten en ytterst teatral ekspressivitet - enten situasjonene var rent komiske eller mer med alvorets sorgmuntre stenk.
4.En charmerende og teknisk overlegent dyktig tolkning hvor små stenk av lengsel efter far og mor ble plassert resolutt utenfor det muliges grenser - hvorefter løyene fortsatte.
5.Et stenk av mer erotisk interesse for fru Hedda kunne han ha spandert.
6.Han er brun og opplagt i lys dress og med kledelig grå stenk i håret.
7.I resepsjonen som har bevart et stenk av liv og varme - i grell kontrast mot det umalte og bunntriste som anes bakover i det nedlagte hotellet.
8.Men også med et lite stenk av vemod, for når røsslyngen blomstrer, da nærmer høsten seg ubønnhørlig.
9.Og samtidig har han gitt oppførelsen humor, ja, iblant de umiskjenneligste stenk av folkekomedie - Martins stemme kan av og til minne om konversasjonen mellom en kjent far og sønn i TV.
10.Senere kan det iblant komme noe for sytete og klagende i hennes replikk, men alt ialt leverer hun en plausibel Alice, og det som griper mest er det stenk av ømhet hun legger over sluttscenen, en viss forklaring på at det ikke bare har vært hat, men kjærlighetshat.
11.Som det nå utviklet seg, fikk vi toppmorsomme innslag med Arne Aas som teaterdikteren, infame stenk av samtidighet var skvettet over den figuren, med Knut M. Hansson som teatersjefen og med de øvrige i fin ensembleinnsats.
12.De bjerkeblonde får et varmere skjær, og de kommunegrå et stenk av rødt.
13.Det var kraft og stenk av hån i utførelsen.
14.Intenst lysende farver, satt inn med kraftige stenk.
15.Jeg tenker på Unni Evjen som har gitt Augusta Sperling både charme og varme og kostelig humoristisk stenk la gå at figuren er tydelig, det må den bli.
16.Kontakt med andre og følelse av fellesskap er lettere å fornemme her, smiler Torp bak store stålinnfattede briller og stryker hånden gjennom en vilter hårmanke med stenk av sølv.
17.Men så skal vi ikke glemme et par anderledes, fine ting," Septembersang" og" Moulin Braaten" hvor Frøland fikk lagt et perspektiv og et stenk av poesi og eftertanke inn i det takknemlige sinn som latteren, nettopp latteren åpner.
18.Noen stenk av humor kommer på kredittsiden, blant annet biljakten inne i en tunnel, hvor vegger blir like anvendelige som selve kjørebanen.
19.Sier Ludwig, som selv feirer våren med et lite stenk av sølv i luggen.
20.Stenbygninger fra forrige århundre med stenk av stas, rastløse brakker, ubestemmelige paviljonger, sjelekvalte bolighus, stemplingsurdrevne produksjonsdrivhus.
Dine siste søk