Norsk-Engelsk oversettelse av sterk storm

Oversettelse av ordet sterk storm fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sterk storm på engelsk

sterk storm
stormadjektiv severe
  oppdragadjektiv heavy
  anstrengingadjektiv arduous, tough, strenuous, burdensome, difficult, hard, laborious
  konkurranseadjektiv severe
  situasjonadjektiv difficult, problematic, problematical, troublesome
  problemadjektiv difficult, hard to understand, complex, intricate
  gradadjektiv deep, grave, serious
  elakartadadjektiv nasty, severe
  krevendeadjektiv difficult, hard, extremely trying
Synonymer for sterk storm
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Plattformene på Ekofiskfeltet kan - i en meget sterk storm - bli utsatt for en kjempebølge på hele 2728 meter, ifølge Statoil.
2.Totalhavari kan ikke utelukkes med en 100årsbølge og en synking på fire meter, mens en sterk storm med 2,6 meters synking vil forårsake betydelige ødeleggelser.
Dine siste søk