Norsk-Engelsk oversettelse av stilisere

Oversettelse av ordet stilisere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stilisere på engelsk

stilisere
kunstverb stylize
Liknende ord

 
 

stilisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) stiliserestiliserendestilisert
Indikativ
1. Presens
jegstiliserer
dustiliserer
hanstiliserer
vistiliserer
derestiliserer
destiliserer
8. Presens perfektum
jeghar stilisert
duhar stilisert
hanhar stilisert
vihar stilisert
derehar stilisert
dehar stilisert
2. Preteritum (Fortid)
jegstiliserte
dustiliserte
hanstiliserte
vistiliserte
derestiliserte
destiliserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde stilisert
duhadde stilisert
hanhadde stilisert
vihadde stilisert
derehadde stilisert
dehadde stilisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal stilisere
duvil/skal stilisere
hanvil/skal stilisere
vivil/skal stilisere
derevil/skal stilisere
devil/skal stilisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha stilisert
duvil/skal ha stilisert
hanvil/skal ha stilisert
vivil/skal ha stilisert
derevil/skal ha stilisert
devil/skal ha stilisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle stilisere
duville/skulle stilisere
hanville/skulle stilisere
viville/skulle stilisere
dereville/skulle stilisere
deville/skulle stilisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha stilisert
duville/skulle ha stilisert
hanville/skulle ha stilisert
viville/skulle ha stilisert
dereville/skulle ha stilisert
deville/skulle ha stilisert
Imperativ
Bekreftende
dustiliser
viLa oss stilisere
derestiliser
Nektende
duikke stiliser! (stiliser ikke)
dereikke stiliser! (stiliser ikke)
Dine siste søk