Norsk-Engelsk oversettelse av stjele

Oversettelse av ordet stjele fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stjele på engelsk

stjele
bruddverb steal, purloin [formal], thieve [literature], pinch [informal], run away with
Synonymer for stjele
Avledede ord av stjele
Eksempler med oversettelse
Du kan ikke beskylde ham for å stjele hvis du ikke har bevis.
Fler eksempler
1.Du skal ikke stjele," står det i det syvende bud.
2.La oss stjele fra hverandre, slik at landets rikdommer forblir i landet, slik at vi i kjøttet til ti millioner fattige kan plante røttene til ti nasjonale millionærer.
3.Egentlig, sa jeg, - ringer jeg for å spørre om du er interessert i å gå i kompaniskap med meg - for å stjele biler på bestilling.
4.En vanlig spion kan stjele opplysninger, en innflytelsesagent kan stjele et land ! !
5.En vanlig spion kan stjele opplysninger, en påvirkningsagent kan stjele et land !
6.Nød lærer naken kvinne å spinne, og en solobassist å stjele, unnskylder Karr.
7.Teater, kino, utstillinger, musikk, bøker.... jeg forsøker så godt jeg kan å" stjele" tid.
8.Vi må ikke være så redde for å stjele fra utenlandske byer som har greid det før oss.
9.Alexandre Dumas fremhevet i sin tid ironisk at loven i sitt majestetiske krav til likhet forbød både den rike og den fattige å stjele brød eller å sove under Seinens broer.
10.Alle, selv de som i hverdagslaget lånte bort sine sinteste øyne, smilte, for å stjele litt fra Vilhelm Krag.
11.Amerikanerne regner med at minst 150 sovjetiske våpensystemer inneholder avansert amerikansk teknologi, og at Sovjet har spart hundrevis av millioner kroner til forskning og utvikling ved å kunne kjøpe, eller stjele denne teknologien i vest.
12.Av den fremgår, efter Lundbys mening, at der er to bud av de ti som har virkelig bred oppslutning i alle lag av folket, det femte og det syvende, - om ikke å slå ihjel og ikke å stjele.
13.Bjølsen viste i steden at lag som har tenkt å stjele poeng fra dem, må kjempe det beste de kan.
14.Blant annet vil en firefelters kjørebane i Kristian IVs gate stjele fra Akademiets areal, og skape mye støy i området, mener arkitekt Sunniva Gåsemyr.
15.Da de blir vist hva apparatet kan gjøre, stjele skyggen deres, flykter de i redsel.
16.Da president Ronald Reagan meldte seg her i Iowa idag, hadde han følgelig ingen problemer med å stjele showet under motstandernes nominasjonsprosess.
17.Den skal han dra avsted og stjele på egen hånd.
18.Den strømmen som lyser fra de få lyspærene her, har vi rett og slett måttet stjele.
19.Det er mulig å tenke seg at en person er bevisst agent i en sammenheng, f.eks. ved å stjele og overlate sikkerhetsbeskyttet informasjon til en annen part, uten at vedkommende er agent i alle andre sammenhenger og engasjementer.
20.Det er sannsynlig at kjøpet av Nordenfjeldske vil" stjele" noen prosent.
21.Det var vel da dere fikk den gode ideen å stjele ståltråd og annet fra min bod og senke både Viggo og Borgen, slik at jeg kunne få skylden hvis noe gikk galt.
22.Det verste man kan gjøre mot ham, er å stjele hans tid med ubetydeligheter.
23.Det viste seg da at gutten hadde sett sitt snitt til å stjele innsamlingsbøssen til Frelsesarmeen, som sto på politivakten i Hønefoss, melder Fremtiden.
24.Det å stjele ideer er absolutt det verste en seriøs breakdanser kan finne på.
25.Dette er gjort efter henvendelser fra flere kommuner, som har opplevd at bedragere utgir seg for å være offentlige tjenestemenn, når de skal stjele fra eldre og enslige mennesker.
26.Efter en episode i Mandal forleden dag har Fædrelandsvennen omdøpt uttrykket" Å kjøpe katta i sekken" til" Å stjele katta i sekken".
27.Ellers var det førstesekretær Gerhard Müller som kom til å stjele det meste av showet denne fredagen, da han i sin hilsningstale til mesterskapet gøv løs på" amerikanske førsteslagsvåpen i Europa".
28.En Bodømann er idømt seks måneders fengsel bl.a. for innbrudd i Bodø tollkammer, der han forsøkte å stjele et brev.
29.En ca. 30 år gammel mann klarte å stjele 60 000 kroner fra en kasse i Haugesund Sparebank i Haugesund mandag formiddag.
30.Erlandsen sier at øket eksport av norsk brennevin ikke vil øke alkoholkonsumet i verden, men stjele markedsandeler fra svensker, finner og dansker.
Liknende ord

 
 

stjele som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) stjelestjelendestjålet
Indikativ
1. Presens
jegstjeler
dustjeler
hanstjeler
vistjeler
derestjeler
destjeler
8. Presens perfektum
jeghar stjålet
duhar stjålet
hanhar stjålet
vihar stjålet
derehar stjålet
dehar stjålet
2. Preteritum (Fortid)
jegstjal
dustjal
hanstjal
vistjal
derestjal
destjal
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde stjålet
duhadde stjålet
hanhadde stjålet
vihadde stjålet
derehadde stjålet
dehadde stjålet
4a. Presens futurum
jegvil/skal stjele
duvil/skal stjele
hanvil/skal stjele
vivil/skal stjele
derevil/skal stjele
devil/skal stjele
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha stjålet
duvil/skal ha stjålet
hanvil/skal ha stjålet
vivil/skal ha stjålet
derevil/skal ha stjålet
devil/skal ha stjålet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle stjele
duville/skulle stjele
hanville/skulle stjele
viville/skulle stjele
dereville/skulle stjele
deville/skulle stjele
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha stjålet
duville/skulle ha stjålet
hanville/skulle ha stjålet
viville/skulle ha stjålet
dereville/skulle ha stjålet
deville/skulle ha stjålet
Imperativ
Bekreftende
dustjel
viLa oss stjele
derestjel
Nektende
duikke stjel! (stjel ikke)
dereikke stjel! (stjel ikke)
Dine siste søk