Norsk-Engelsk oversettelse av strømbryter

Oversettelse av ordet strømbryter fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

strømbryter på engelsk

strømbryter
elektrisitetsubst. switch, circuit breaker

 
 

Wiki
Strømbryter er en elektrisk innretning som bryter forbindelsen mellom to punkt slik at elektrisitet kan vandre gjennom. En strømbryter er som oftest mekanisk, men kan og være basert på at en bryter en lysstråle. Strømbrytere er mest vanlige for å skru av og på lys, elektroniske apparat o.l.

Fler eksempler
1.Ulykken inntraff da han slo på en strømbryter for å sette i gang en avbrutt arbeidsoperasjon - og mens han fortsatt befant seg innen robotens arbeidsområde.
Dine siste søk