Norsk-Engelsk oversettelse av streike

Oversettelse av ordet streike fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

streike på engelsk

streike
apparatverb break down, fail, cease to function
  sysselsettingverb strike, go on strike, walk out, take strike action
Synonymer for streike
Avledede ord av streike
Anagram av streike
Eksempler med oversettelse
Fengselsvaktene vil streike i tre dager fra midnatt.
Fler eksempler
1.En avstemning kunne brukes som veto for de som ikke vil streike.
2.Er det realistisk å tro at kvinner i omsorgsarbeide ville slå seg sammen og streike ?
3.Hva synes du om å streike ?
4.Arbeiderne i Hongkong skal fortsatt kunne streike, en rettighet som ikke er hjemlet for andre kinesiske arbeidere.
5.Arbeidstagerne måtte antagelig få rett til å streike og arbeidsgiverne få rett til å utestenge sine arbeidstagere fra arbeidsplassen.
6.At grube eller industriarbeidere fra tid til annen føler at de må streike, kan man vel til nød akseptere selv i vårt velstandssamfunn.
7.Av Ap.sympatisører er det 29 prosent som kan tenke seg å streike for å opprettholde kjøpekraften, mens 47 prosent sier nei.
8.Britiske kullgrubearbeidere er delt i spørsmålet om å streike i protest mot det statlige grubeselskaps (NCBs) forslag om å nedlegge 20 gruber og å si opp 20 000 arbeidere i 1984 / 85.
9.Både av økonomiske og prinsipielle grunner er forbundets medlemmer rede til kamp, og vi har midler til å streike i ukevis, sier han.
10.De blir avløst av en tilsvarende streik i brønnservicefirmaet B. J. Hughes hvor 6070 borere skal streike i det neste døgnet.
11.De er dessuten ikke lenger henvist til bare å streike ulovlig, efter at de nå har vunnet adgang til å organisere seg i egne fagforeninger.
12.De grafisk ansatte i Hjemmet og i Handels og Sjøfartstidende vil ikke streike.
13.Derimot står forbundene i LO mer samlet i sin opposisjon mot fagforeningslovene, som har redusert deres innflytelse og gjort det mulig å reise erstatningssøksmål ved ulovlige streike aksjoner.
14.Dersom forslaget ikke blir godkjent, vil kommunearbeiderne igjen streike.
15.Det er det store og politisk temmelig ladede spørsmål efter at det kommnistledede franske fagforbund CGT i flere dager har stått bak streike og gå sakteaksjoner på forskjellige Renaultbedrifter rundt om i Frankrike.
16.Det er et klart flertall i folket mot å streike for å opprettholde kjøpekraften.
17.Det er situasjonen efter at ledelsen i havnearbeiderforbundet fredag vedtok å oppfordre medlemmene til å streike, for andre gang på to måneder.
18.Det hevdes at retten til å streike er en demokratisk rett.
19.Dette innser 60 000 kullgrubearbeidere som nekter å streike.
20.Efter forrige ukes forhandlingsbrudd er det ingen som ser noen snarlig løsning på konflikten, og mange streikende spør seg nå selv om det egentlig er noen vits i å streike lenger.
21.Elverum (NTB) 2000 lærere i Hedmark skal streike i protest mot at fylket nedlegger fem barnehaver ved utgangen av året.
22.Energiminister Walker sier også at arbeidere som er blitt tvunget til å streike i ti måneder uten noen avstemning, nå bør innse hvilket bedrag de er utsatt for fra Arthur Scargill.
23.Et av spørsmålene som står høyt på dagsordenen er hvilke disiplinærtiltak som kan bli truffet mot de 34 000 som ikke vil streike.
24.Folk har det neppe så dårlig idag at det skulle være nødvendig å streike.
25.For at de ikke skulle streike en dag, og så gå på jobb den neste, så har vi måttet stokke om på tjenestelisten.
26.Forholdene er mildest talt forvirrende i britiske havner efter diverse avstemninger tirsdag der havnearbeidere svarte både ja og nei til oppfordringen om å streike.
27.Han akter å streike til han slipper fri eller til høringen 5. november.
28.Han akter å streike til han slippes fri eller til høringen 5. november.
29.Hvis de skulle streike, vil arbeidet i skogen stanse.
30.Hvis noen skulle ha moralsk rett til å streike, måtte det være minstepensjonistene !
Liknende ord

 
 

streike som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) streikestreikendestreiket
Indikativ
1. Presens
jegstreiker
dustreiker
hanstreiker
vistreiker
derestreiker
destreiker
8. Presens perfektum
jeghar streiket
duhar streiket
hanhar streiket
vihar streiket
derehar streiket
dehar streiket
2. Preteritum (Fortid)
jegstreiket
dustreiket
hanstreiket
vistreiket
derestreiket
destreiket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde streiket
duhadde streiket
hanhadde streiket
vihadde streiket
derehadde streiket
dehadde streiket
4a. Presens futurum
jegvil/skal streike
duvil/skal streike
hanvil/skal streike
vivil/skal streike
derevil/skal streike
devil/skal streike
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha streiket
duvil/skal ha streiket
hanvil/skal ha streiket
vivil/skal ha streiket
derevil/skal ha streiket
devil/skal ha streiket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle streike
duville/skulle streike
hanville/skulle streike
viville/skulle streike
dereville/skulle streike
deville/skulle streike
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha streiket
duville/skulle ha streiket
hanville/skulle ha streiket
viville/skulle ha streiket
dereville/skulle ha streiket
deville/skulle ha streiket
Imperativ
Bekreftende
dustreik
viLa oss streike
derestreik
Nektende
duikke streik! (streik ikke)
dereikke streik! (streik ikke)
Dine siste søk