Norsk-Engelsk oversettelse av suge

Oversettelse av ordet suge fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

suge på engelsk

suge
allmennverb suck
Synonymer for suge
Avledede ord av suge
Fler eksempler
1.Men under ingen omstendigheter vil de kunne forlate sykehuset før de veier to kilo og kan suge og svelge selv, opplyser Langslet.
2.Alle småbarna viste en klar tendens til å suge på en slik måte at de fikk høre sin mammas stemme i øretelefonen.
3.Bruk ikke tournique og prøv ikke å snitte ved bittet, eller suge ut giften !
4.Da måtte den dessuten se i øynene et vedtak som på en måte ville bety å skjære av roten til den jord som den skulle suge sin næring fra.
5.De er blitt kritisert for ikke å klare å suge opp i seg krav til en moderne fagbevegelse.
6.De nyfødte ble utstyrt med smokk og øretelefoner og fikk på vanlig måte, gjennom å suge i en viss rytme, velge mellom å lytte til" Katten i hatten" og en annen innspilling der mamma leste et annet eventyr av samme forfatter," Kongen, musene og osten".
7.Derfor må vi holde barna her helt til de kan suge og spise selv.
8.Det er grunn til å tro at de forskningsfelter Regjeringen vil satse spesielt på å bygge ut innen grunnforskningen, vil suge til seg en økende del av ressursene på bekostning av andre felter som allerede går på sparebluss.
9.Det skader iallfall ikke å suge nektar av blomstene eller lage en velsmakende te.
10.Det var ikke så mye for å stille ut i Paris at jeg flyttet hit, men for å suge ny næring.
11.Direktør Glad sier at Akergruppen gjennom mange år har måttet" suge på labben", og har investert lite i sine produksjonsbedrifter.
12.Doppskolene skal feste godt til underlaget, men heller ikke suge seg til underlaget.
13.En går ut på å" suge" en polyester"strømpe" gjennom det eksisterende røret for på denne måten å få nye rørvegger.
14.Forfatterne ber foreldrene snakke mye med sine spedbarn helt fra begynnelsen, la dem suge til seg våre stemmer og våre ord.
15.Får de en smokk i munnen, begynner de å suge på den - det er medfødt, en ren refleks.
16.Han er gjerne oppe ved morgengry for å suge til seg inntrykk av den virksomheten som foregår på et skip i rutefart mellom Norge og Tyskland, og han er fast gjest i mannskapsmessene ombord.
17.Han sa at russerne allerede har utviklet gode midler som kan suge opp oljesøl på havet.
18.Hvis vi kan operere ut tannlegget før det er forkalket, kan vi faktisk suge eller skrape det ut efter å ha laget et enkelt snitt.
19.I arbeidsperioden fra august til jul kan de samtidig suge inn inntrykk fra verdensbyens mange historiske stilperioder.
20.I første omgang får de kanskje bare lov til å sitte på benken, suge inn atmosfæren - for å se hva det hele dreier seg om.
21.Man kan nemlig suge fort eller langsomt, eller vekslende ta korte og lange sug.
22.Man mente at frosken kunne suge sykdomsstoffet til seg og derved befri pasienten for sykdommen.
23.Melken fylles i en beholder, og fra påmonterte franske (!) smukker kan de smatte og suge hele dagen om de vil.
24.Men ifølge Lothrop ville en balsaflåte suge vann og synke innen to uker - og derfor ville den være utenkelig selv for en reise til Galapagosøyene fra Inkarikets kyst.
25.Militærstyret har i en årrekke gitt utenlandske kapitalkrefter anledning ti å suge alle ressurser ut av Paraguay med en dyptpløyende økonomisk krise som følge.
26.Myggen vet hva den vil ha, hvordan den skal finne det og hvem den foretrekker å suge blod av.
27.Noen er åpne for andre fornuftige forslag - og hvorfor ikke suge inn sønnavindsdrag i en kystby i vår sørligste landsdel ?
28.Nyttig lærdom å suge til seg, mens man sitter for eksempel i Tostrupkjellerens" Hold an"stue, med rykende varm lutefisk - av det faste eller skjelvende slaget efter smak - med ringerikspoteter, baconfett og ertestuing og tørrsennep og vanlig sennep og sirup og gjetost og hvit saus for dem som sverger til det.
29.Når anlegget blir ferdig skal det inneholde to kraftige pumper som hver kan suge opp 375 liter i sekundet.
30.Når disse funksjonene er lite modne, får barna problemer med å suge og svelge.
Liknende ord

 
 

suge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) sugesugendesuget
Indikativ
1. Presens
jegsuger
dusuger
hansuger
visuger
deresuger
desuger
8. Presens perfektum
jeghar suget
duhar suget
hanhar suget
vihar suget
derehar suget
dehar suget
2. Preteritum (Fortid)
jegsuget
dusuget
hansuget
visuget
deresuget
desuget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde suget
duhadde suget
hanhadde suget
vihadde suget
derehadde suget
dehadde suget
4a. Presens futurum
jegvil/skal suge
duvil/skal suge
hanvil/skal suge
vivil/skal suge
derevil/skal suge
devil/skal suge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha suget
duvil/skal ha suget
hanvil/skal ha suget
vivil/skal ha suget
derevil/skal ha suget
devil/skal ha suget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle suge
duville/skulle suge
hanville/skulle suge
viville/skulle suge
dereville/skulle suge
deville/skulle suge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha suget
duville/skulle ha suget
hanville/skulle ha suget
viville/skulle ha suget
dereville/skulle ha suget
deville/skulle ha suget
Imperativ
Bekreftende
dusug
viLa oss suge
deresug
Nektende
duikke sug! (sug ikke)
dereikke sug! (sug ikke)
Dine siste søk