Norsk-Engelsk oversettelse av svært vanskelig å bestemme

Oversettelse av ordet svært vanskelig å bestemme fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

svært vanskelig å bestemme på engelsk

svært vanskelig å bestemme
dragadjektiv nondescript, not distinctive
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dette med nytte høres fint, men er svært vanskelig å bestemme i praksis, fordi man ikke på forhånd kan vite hva elevene senere skal bruke sprogkunnskapene til.