Norsk-Engelsk oversettelse av svøpe

Oversettelse av ordet svøpe fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

svøpe på engelsk

svøpe
allmennverb swaddle, swathe, wrap
Synonymer for svøpe
Avledede ord av svøpe
Fler eksempler
1.Det er forfatterens og bokanmelderens svøpe, det er så forferdelig meget som må leses, både litteratur og fag.
2.Da Bernanos skrev denne fremtidsvisjon av et samfunn uten Gud, uten kjærlighet, truet av alkoholens, narkotikaens og selvmordets svøpe, fortalte han at han hadde følelsen av å føre pennen for en annen, av å være et medium.
3.Men er det da din mening å svinge skolemesterens svøpe over norsk presse ?
4.Tvilen er vår tids svøpe.
5.Arbeiderpartiets sekretær Ivar Leveraas uttalte i sin tale på Gjøvik at det er en formidabel oppgave å fjerne arbeidsledigheten, som har utviklet seg til å bli en svøpe.
6.Denne svøpe kan bare bekjempes gjennom et internasjonalt samarbeide.
7.Det er en maler som er på ferde, det vil si et menneske som vet å svøpe sin følelse inn i et bildes helhet.
8.Dårlig lyd er mange teatre og konsertsalers svøpe, spesielt ille har det vært når tekst, sang, dans og kraftig akkompagnement skal forenes.
9.Forfatterne er blitt stadig dristigere i sin kritiske skildring av samfunnet og søker å unngå det optimistiske skjønnmaleri som i lange tider har vært sovjetlitteraturens svøpe.
10.Hvor det er behov for våpen via illegale kanaler, vil handelen med narkotiske stoffer ofte følge med som en svøpe.
11.Høyres formann understreket at krig har vært menneskehetens svøpe til alle tider, og at den omstendighet at våpen eksisterer - og i et så skremmende omfang som idag - har medført at vi selv i fredstid bærer krigsfrykten med oss.
12.INTERNASJONAL terror er blitt en svøpe som har gjort spørsmålet om mottiltak hyperaktuelt.
13.Kampen mot denne menneskehetens svøpe må føres på bred front, også med utrettelig opplysningsvirksomhet og holdningskampanjer, særlig overfor ungdommen.
14.Kreften er en svøpe også i Kina, slik den er det i Vesten.
15.Man kan gå på torvet med skjørt eller bermuda ditto med bikinien, man kan svøpe en sarong rundt seg av pareoen (kjempesjal) eller iføre seg et aftenskjørt for å gå på dans.
16.Men hans manglende evne til å mestre fransk ble hans svøpe i skoledagene, og kan delvis være årsaken til at han ikke besto opptaksprøven for universitetet.
17.Og med den også Vestens svøpe, ensomheten ?
18.SydAfrikas svøpe heter apartheid, raseskillepolitikken.
19.Særlig i mange distrikter kan forslaget derimot komme til å bli en svøpe for såvel barn som foreldre.
20.Underernæring og sult har til alle tider vært menneskehetens svøpe.
21.Vår styrke og vår svøpe har ganske sikkert vært Regjeringens gjentagne understrekning av behovet for tilbakeholdenhet i pengeforbruket, mener Norvik.
22.AIDS truer med å bli en svøpe for menneskeheten, i likhet med de verste epidemier vi kjenner fra historien.
23.Avsløringen av denne affæren fikk drastiske og langvarige følger innad i Israel, og spørsmålet" Hvem gav ordren ?" hang i årevis som en svøpe over landets politiske liv selv idag kan det påkalle de heftigste reaksjoner.
24.De er blitt en verdensomspennende svøpe.
25.Den generøst" åpne" videnskapsteorien gjør studenten frekk nok til å relatere gryende kunnskap til sitt eget tankeapparat, til å bruke sin intuisjon og unnslippe gjentagelsens svøpe.
26.Disse infeksjoner har ligget som en svøpe over sykehusene i årevis.
27.Dramaet er Kåre Kivijärvis ramme - hans styrke og svøpe.
28.Enkelte unge kvinner hadde valgt å svøpe seg i et fransk flagg og ikke noe annet - i den 31 graders fuktige varmen.
29.Er det Guds svøpe over Oslos trafikanter, kommunalråd for samferdsel Arne Kvalheim, som er blitt lei av garotten og gått over til giljotinen ?
30.Et grått mørke i ferd med å svøpe den engelske marines stolthet inn i kommende århundrers glemselskappe.
Liknende ord

 
 

svøpe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) svøpesvøpendesvøpt
Indikativ
1. Presens
jegsvøper
dusvøper
hansvøper
visvøper
deresvøper
desvøper
8. Presens perfektum
jeghar svøpt
duhar svøpt
hanhar svøpt
vihar svøpt
derehar svøpt
dehar svøpt
2. Preteritum (Fortid)
jegsvøpte
dusvøpte
hansvøpte
visvøpte
deresvøpte
desvøpte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde svøpt
duhadde svøpt
hanhadde svøpt
vihadde svøpt
derehadde svøpt
dehadde svøpt
4a. Presens futurum
jegvil/skal svøpe
duvil/skal svøpe
hanvil/skal svøpe
vivil/skal svøpe
derevil/skal svøpe
devil/skal svøpe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha svøpt
duvil/skal ha svøpt
hanvil/skal ha svøpt
vivil/skal ha svøpt
derevil/skal ha svøpt
devil/skal ha svøpt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle svøpe
duville/skulle svøpe
hanville/skulle svøpe
viville/skulle svøpe
dereville/skulle svøpe
deville/skulle svøpe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha svøpt
duville/skulle ha svøpt
hanville/skulle ha svøpt
viville/skulle ha svøpt
dereville/skulle ha svøpt
deville/skulle ha svøpt
Imperativ
Bekreftende
dusvøp
viLa oss svøpe
deresvøp
Nektende
duikke svøp! (svøp ikke)
dereikke svøp! (svøp ikke)
Dine siste søk