Norsk-Engelsk oversettelse av svolke

Oversettelse av ordet svolke fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

svolke på engelsk

svolke
allmennverb breat, drub, thrash
Anagram av svolke
Liknende ord

 
 

svolke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) svolkesvolkendesvolket
Indikativ
1. Presens
jegsvolker
dusvolker
hansvolker
visvolker
deresvolker
desvolker
8. Presens perfektum
jeghar svolket
duhar svolket
hanhar svolket
vihar svolket
derehar svolket
dehar svolket
2. Preteritum (Fortid)
jegsvolket
dusvolket
hansvolket
visvolket
deresvolket
desvolket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde svolket
duhadde svolket
hanhadde svolket
vihadde svolket
derehadde svolket
dehadde svolket
4a. Presens futurum
jegvil/skal svolke
duvil/skal svolke
hanvil/skal svolke
vivil/skal svolke
derevil/skal svolke
devil/skal svolke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha svolket
duvil/skal ha svolket
hanvil/skal ha svolket
vivil/skal ha svolket
derevil/skal ha svolket
devil/skal ha svolket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle svolke
duville/skulle svolke
hanville/skulle svolke
viville/skulle svolke
dereville/skulle svolke
deville/skulle svolke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha svolket
duville/skulle ha svolket
hanville/skulle ha svolket
viville/skulle ha svolket
dereville/skulle ha svolket
deville/skulle ha svolket
Imperativ
Bekreftende
dusvolk
viLa oss svolke
deresvolk
Nektende
duikke svolk! (svolk ikke)
dereikke svolk! (svolk ikke)
Dine siste søk