Norsk-Engelsk oversettelse av ta imot

Oversettelse av ordet ta imot fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ta imot på engelsk

ta imot
gjestverb receive, entertain
  akseptereverb accept, receive, take
Synonymer for ta imot
Eksempler med oversettelse
Det er imot mine prinsipper.
Jeg kan ikke ta imot denne gaven.
Han nektet å ta imot bestikkelsen.
Gjør vel imot dem som hater eder.
Gjør godt imot dem som hater dere.
Tvert imot, jeg er den som bør be om unnskyldning.
Er du klar? "Tvert imot; jeg har ikke engang begynt ennå."
Hun nektet å ta imot pengene.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Asylsuvereniteten" - en overleges rett til å nekte å ta imot personer med alvorlig sinnlidelse f.eks. fra Reitgjerdet Sykehus og fengselene til fylkeskommunale psykiatriske institusjoner - blir nå begrenset.
2.Din generasjon har ikke forstått at dere har tatt dere av de gamle, hatt ansvar for egne barn og bygget opp de tilbud som dere nå skal ta imot med den aller beste samvitttighet.
3.Men det er sjelden noen som knyr, det er lite annet å gjøre enn å ta imot.
4.Vil folk betale for å bli behandlet, så ta imot med takk.
5.Arbeiderpartiets leder burde ta imot invitten fra sin stortingsrepresentant Sigurd Verdal, og gå inn for en økning av idrettens andel av tippeoverskuddet.
6.Arbeidspresset ved kontoret er stort fra før, slik at vi ikke kan ta imot alle henvendelsene om problemet.
7.Da hadde vi allerede annonsert og forberedt oss på å ta imot kunder, og besluttet derfor å åpne dørene, sier Etre.
8.Da ville jeg sagt meg villig til å ta imot utfordringen i enten Kirke og undervisningsdepartementet, Kulturdepartementet eller Utenriksdepartementet.
9.De ville ikke bytte med noen, til tross for det ofte umenneskelige slitet, kanskje mens de selv gikk på" fallende fot", eller måtte forsømme egne barn for å ta imot andres.
10.Det er et samlet styre som eventuelt får ta imot juling - eller ære hvis det går bra - sammen med Horten Verfts mange ansatte.
11.Det er svært vanskelig å få tredjeland til å ta imot disse flyktningene.
12.Det finnes en fysisk grense for hvor mange studenter vi kan ta imot, sier rektor Waaler.
13.Det må finnes mottagere flere steder langs fraktdistansen som er rede til å ta imot fisken når denne måtte komme.
14.Det nye sentret som får 50 plasser, vil kunne ta imot de første klienter våren 1986, opplyser Per Jørgen Fredriksen, nyutnevnt direktør for attføringssentret i Rauland, til Aftenposten.
15.Dette er en mistforståelse eftersom Tromsø lufthavn ikke har lang nok rullebane til å ta imot de bulgarske maskinene som vi har chartret.
16.Dette har vært nødvendig for å kunne ta imot de senere års høye ungdomskull, fastslo UHformannen, som opplyste at over 80 prosent av de nye elevplassene er kommet i den yrkesfaglige sektor.
17.Dette var en utfordring jeg hadde lyst til å ta imot.
18.En liten gruppe naboer kan slå seg sammen, kjøpe et billig anlegg, og ta imot satellittTV fra hele Europa.
19.En rekke steder rundt om i landet står nye og ennå ubrukte sykehusavdelinger, nye helseog aldershjem og nye barneavdelinger som ikke får ta imot pasienter, fordi Regjeringen ikke vil foreslå de nødvendige bevilgningene til driften.
20.Er dere ikke redde for å måtte ta imot en ungdom som dere kanskje ikke kommer overens med ?
21.Er det klarert med utenlandske sykehus at de har kapasitet til å ta imot såpass mange norske pasienter ?
22.Et sykehus har plikt til å ta imot pasienter, men ikke til å beholde ferdigbehandlede pasienter, sier han.
23.Flere jenter bør ta imot utfordringen !
24.Foreløbig ikke, men jeg er klar til å ta imot henvendelser.
25.Forretningen nektet å ta imot mynten, som ble laget til kong Olavs 25års jubileum som konge for to år siden.
26.Hvordan stiller de enkelte kommuner seg til å ta imot flyktninger ?
27.I grunnen ser jeg ingen prinsipielt betenkelige sider ved å ta imot tilskuddet.
28.Ja, faktisk i en slik grad at det ikke er mulig å ta imot alle tilbudene.Det har selvfølgelig sammenheng med at man ikke har så mange kvinner å velge blant til en vrimmel av styrer og råd i landet - mens det samtidig er en følge av kravet om at kvinner skal være representert.
29.Jeg blir irritert når europeiske land kritiserer USA for å ta imot for få flyktninger.
30.Jeg er veldig lettet over at vi endelig har funnet en kirke som vil ta imot oss, og vi venter fullt hus til gudstjenesten, sier John Haavardsholm i Åpen Kirkegruppe til Aftenposten.
Dine siste søk