Norsk-Engelsk oversettelse av tagge

Oversettelse av ordet tagge fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tagge på engelsk

tagge
allmennverb clip, cut, pacify, silence
Avledede ord av tagge
Fler eksempler
1.Sersjant Leif Tagge blåste fanfare da avdelingens nestkommanderende fikk tildelt generalinspektøren for Heimevernets plakett i gull.
Liknende ord

 
 

tagge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) taggetaggendetagget
Indikativ
1. Presens
jegtagger
dutagger
hantagger
vitagger
deretagger
detagger
8. Presens perfektum
jeghar tagget
duhar tagget
hanhar tagget
vihar tagget
derehar tagget
dehar tagget
2. Preteritum (Fortid)
jegtagget
dutagget
hantagget
vitagget
deretagget
detagget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tagget
duhadde tagget
hanhadde tagget
vihadde tagget
derehadde tagget
dehadde tagget
4a. Presens futurum
jegvil/skal tagge
duvil/skal tagge
hanvil/skal tagge
vivil/skal tagge
derevil/skal tagge
devil/skal tagge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tagget
duvil/skal ha tagget
hanvil/skal ha tagget
vivil/skal ha tagget
derevil/skal ha tagget
devil/skal ha tagget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tagge
duville/skulle tagge
hanville/skulle tagge
viville/skulle tagge
dereville/skulle tagge
deville/skulle tagge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tagget
duville/skulle ha tagget
hanville/skulle ha tagget
viville/skulle ha tagget
dereville/skulle ha tagget
deville/skulle ha tagget
Imperativ
Bekreftende
dutagg
viLa oss tagge
deretagg
Nektende
duikke tagg! (tagg ikke)
dereikke tagg! (tagg ikke)
Dine siste søk