Norsk-Engelsk oversettelse av tale til

Oversettelse av ordet tale til fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tale til på engelsk

tale til
tilltalaverb address, speak to
Avledede ord av tale til
Anagram av tale til
Eksempler med oversettelse
Toms tale var ganske interessant.
Han hadde ikke mye tid til å forberede sin tale.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Kunstverket må eie en indre form som gir det liv og lar det tale til oss.
2.Og han hadde drive skolen sin i fleire år før han kjende seg sterk nok i det kristelege til å tale til skulegutane sine om religionen.
3.(NTBReuterAFP) - Natoalliansen må ikke la seg forføre av de høyteknologiske våpnene slik at de grunnleggende investeringene i forsvaret neglisjeres, sa NATOs generalsektretær Lord Carrington i en tale til forsvarsalliansens parlamentarikerforsamling i Brussel onsdag.
4.David ønsker sin gud tilbake, men er redd for å tale til ham - tenk om han ikke får svar.
5.De amerikanske ledere og deres NATOallierte bærer det fulle og hele ansvar for at spenningen er øket, og de så fullstendig bort fra folkeviljen i sine egne land da utplasseringen ble satt i gang, sier Andropov i sin første offentlige uttalelse siden hans tale til sentralkomiteen i kommunistpartiet ble lest opp like efter jul i fjor.
6.De som bestemmer amerikansk politikk idag har en lang vei å gå før de kan bli trodd på sine ord, fremholdt den sovjetiske utenriksminister Andrej Gromyko i sin tale til FNs hovedforsamling torsdag.
7.Det er like så umulig som å blande ild og vann, sa Oskar Fischer i en tale til Hovedforsamlingen, og la til at den sosialistiske Tyske demokratiske republikk og den kapitalistiske Forbundsrepublikken som også tilhører en annen militær allianse, ikke på noen måte kan gjenforenes.
8.Det står i vår makt å gi verden en ny begynnelse, fremholdt president Ronald Reagan i sin tale til FNs hovedforsamling mandag.
9.En varig og meningsfull fred er vår fremste ambisjon, fremholdt president Ronald Reagan i den årvisse tale til Kongressen om rikets tilstand inatt (norsk tid).
10.Fremmede land forsøker å skape uro i India og indiske soldater må derfor være forberedt på å forsvare landets grenser, sa statsminister Indira Gandhi i en tale til soldater i Srinagar i delstaten Kashmir onsdag ifølge AP.
11.Ganske enkelt penger, ønsket om et lettere liv, er ofte motiv hos dem som nå søker utreise til Tyskland, sa Glemp i en stor tale til 200 000 pilegrimmer onsdag.
12.I konfirmasjonen bekreftes dåpens løfte om at Gud vil være Gud og far for sine, sa biskopen i sin tale til konfirmantene før de sammen med menigheten fornyet dåpsakten ved å si ja til forsakelsen og troen.
13.Vi er en næring i vekst og utvikling, sa Magnus i sin tale til landsmøtet.
14.Vi har særlig savnet en langsiktig samferdselsplanlegging og budsjettering som kan gi perspektiv og sikkerhet også for rutebilselskapenes egen planlegging, sa Levang i sin tale til landsmøtet her idag.
15.Vi kjemper ikke lenger med ryggen mot veggen, sa Myhre i sin tale til landsmøtet idag.
16.Vår felles utfordring er å føre en politikk som åpner for friere og mer rettferdig handel, sa Reagan i sin tale til årsmøtet i Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken.
17.Vår tid er kommet, fastslo den sorte borgerrettsleder Jesse Jackson i en beveget tale til det demokratiske partikonvent inatt.
18.Administrerende direktør Pål Kraby trakk dette eksemplet frem i sin tale til Centralstyret i Norsk Arbeidsgiverforening iformiddag.
19.Administrerende direktør Pål Kraby understreket sterkt behovet for solidaritet og lojalitet bedriftene imellom i sin tale til N.A.F.s generalforsmling igår.
20.Andrej Sakharovs skjebne har skapt tvil om de menneskerettigheter som er garantert i Helsingforsavtalene, sa Frankrikes president Francois Mitterrand i sin tale til sovjetlederen Konstantin Tsjernenko under en bankett i Kreml igår kveld.
21.Både forsvarsminister Anders C. Sjaastad og den nye forsvarssjefen Fredrik V. BullHansen kommer til konferansen og skal tale til de 120 deltagerne.
22.Dagens tale til de unge står sentralt.
23.De er en del av et innviklet hele, de skal gi et bilde av samtiden, være gode å se på, behagelige å håndtere og de skal tale til følelsene.
24.De tror det kan bli vanskelig å fjerne slik mistanke selv om undersøkelsens resultater skulle tale til selskapenes fordel.
25.Den svakere utviklingen for dollar de to seneste dagene forklares med onsdagens tale til sjefen for den amerikanske sentralbank, Paul Volcker i Federal Reserve, som dempet forventningene til fortsatt høye dollarrenter og en opphetet amerikansk økonomi.
26.Den tsjekkiske dramatiker Vaclav Havel kom nylig inn på dette også, i sin alvorlige tale til den vestlige verden (Aftenposten 6 / 6 1984," Sakharovs kamp...").
27.Denne klargjøring kom SovjetUnionens ambassadør i Finland, V. M. Soboljev, med i en tale til Sambandet FinlandSovjetUnionen igår.
28.Det er bevegelse i forholdet mellom våre to land i retning av et stadig nærmere samarbeide på ulike områder, sa kong Olav i sin tale til president Mitterrand under gallamiddagen på Slottet igår kveld.
29.Det er den amerikanske viseutenriksminister for menneskerettigheter, Elliot Abrams, som har opplyst dette i en tale til Kongressen.
30.Det er ingen tilfeldighet at Mitterrand gjorde valuta og Den tredje verdens problemer til hovedpunktene i sin tale til USAs kongress på torsdag.
Dine siste søk