Norsk-Engelsk oversettelse av tannregulering

Oversettelse av ordet tannregulering fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tannregulering på engelsk

tannregulering
allmenn? Braces
Liknende ord

 
 

Wiki
Tannregulering er en behandlingsmåte for rette opp tenner som står feil i forhold til hverandre. Nesten 35% av alle norske barn trenger en tannregulering i oppveksten [trenger referanse]. Årsaken til at noen trenger en tannregulering kan blant annet være at tennene og kjeven ikke har samme størrelse.

Fler eksempler
1.Forutsetningen har vært at man parallelt med nedtrappingen av kjeveortopedisk behandling skulle legge mer vekt på veiledning og kontakt med familiene for å hjelpe de som trenger tannregulering med å komme i gang med behandlingen.
2.Tannregulering bør dekkes av det offentlige, sier tannlege Marek Røsler, som i 12 år har arbeidet som kjeveortoped i Lørenskog.
3.Akershus fylke har i brev til alle kommuner fortalt at fylket ikke er forpliktet til å overta refusjon for tannregulering.
4.De kommuner som tidligere hadde ordninger for støtte til tannregulering kan selvsagt fortsette med dette.
5.Det dreier seg fortsatt om barn som ikke lenger får tilbud om tannregulering, og om kommunalt ansatte kjeveortopeder som har fått inndratt sine stillinger.
6.Det viser seg at de trolig har behov for tannregulering alle tre.
7.En tannregulering kan idag koste 58000 kroner, noen ganger mer.
8.Fra Stortingets talerstol uttalte flere representanter fra forskjellige partier under debatten om den nye lov om offentlig tannhelsetjeneste, at tannregulering egentlig burde være gratis, slik som i våre naboland.
9.Fra desember 1983 til mars 84 hadde Aftenposten en rekke innlegg som omhandlet tannregulering og nedskjæringene ved Tannhelsetjenestens kjeveortopediske avdeling.
10.Her har man en chanse til å forbedre refusjonsordningen for tannregulering slik at den blir bedre over hele landet.
11.I de 12 årene jeg har virket som offentlig kjeveortoped (reguleringstannlege) i Lørenskog, har ingen behøvd å si nei til nødvendig tannregulering på grunn av dårlig økonomi.
12.Men en tannregulering for å rette opp et skjevt bitt vil i de fleste tilfeller ikke kunne godtas.
13.Men refusjonsordningen for tannregulering var som oftest en del av dette budsjettet, noe hverken politikere eller pasienter var klar over.
14.Mer enn en tredjedel av alle skolebarn kommer hjem efter den obligatoriske kjeveortopediske undersøkelsen med beskjed om at tannregulering tilrådes.
15.Over 200 barn i alderen 915 år har fått fjernet anleggene til visdomstenner kirugisk i forbindelse med tannregulering.
16.Rundt 30 prosent av barna i hvert årskull trenger tannregulering, men det kommer an på hvilken kommune de bor i om hele gruppen får den nødvendige behandling.
17.Spesialavdelingen for tannregulering er i ferd med å avvikles og det tas ikke inn nye pasienter til behandling.
18.Tannregulering blir som regel refundert fra trydekontoret.
19.Tannregulering kan bli kostbart.
20.Utgiftene til tannregulering kan derfor bli meget høye for familien, sier han.
21.Vi er alle fortrolige med å se ungdom med tannregulering.
22.Å bli ertet fordi smilet åpenbarer en glitrende tannregulering, er det neppe noen som opplever lenger.
23.Er det nødvendig med tannregulering ?
24.Det gjelder f. eks. tannkjøttsykdommer, forebyggende behandling og tannregulering.
25.Jeg har siden mai gått til tannregulering for å få det beste resultat når den dyre broen skal på plass.
26.Kjeveortopedisk tannbehandling, eller tannregulering, skal fortsette som en blanding av offentlig og privat tjeneste i Akershus som en overgangsordning til den endelige tannhelseplan for fylket er ferdig.
27.Mindre tann og kjevestillingsfeil som oppdages tidlig, kan rettes opp ved tannregulering.
Dine siste søk