Norsk-Engelsk oversettelse av tilbe

Oversettelse av ordet tilbe fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilbe på engelsk

tilbe
allmennverb worship
Synonymer for tilbe
Avledede ord av tilbe
Fler eksempler
1.Det ligger en fare i å tilbe andre enn Allah, for eksempel i å tilbe Guds sønn, som de kristne har gjort til en gud, i strid med Allahs bud.
2.Det ligger en fare i å tilbe ledere, og det gjør noen fordi de ikke følger Koranen.
3.En å gå til, forankring for livet, seier over døden, den gode samvittighet som kan tilbe og tiljuble Den Hellige, - ikke bare i august eller på en søndag, - men alltid.
4.Løkkeberg spilte fordums kvinnebedårer, et diktende sinn som mer enn velvillig lot seg tilbe.
5.Statsminister Robert Mugabe omtalte dem ivår som" skinnhellige prelater" med geriljasympatier og anklaget dem for å tilbe Joshua Nkomo på like linje med Gud.
6.De tre gjerningsmennene ropte til mengden at de burde finne noe bedre å gjøre enn å" tilbe et dødt stykke stein".
7.Det er for at du skal tilbe Gud og ikke noe menneske, ikke noen ideologi, ikke noe politisk parti, ikke noen politisk løsning.
8.Ja, denne tilskikkelsen på en norsk scene kan jeg bare tilbe med mine sunneste lovord !
Liknende ord

 
 

tilbe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tilbetilbendetilbedt
Indikativ
1. Presens
jegtilber
dutilber
hantilber
vitilber
deretilber
detilber
8. Presens perfektum
jeghar tilbedt
duhar tilbedt
hanhar tilbedt
vihar tilbedt
derehar tilbedt
dehar tilbedt
2. Preteritum (Fortid)
jegtilbad
dutilbad
hantilbad
vitilbad
deretilbad
detilbad
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tilbedt
duhadde tilbedt
hanhadde tilbedt
vihadde tilbedt
derehadde tilbedt
dehadde tilbedt
4a. Presens futurum
jegvil/skal tilbe
duvil/skal tilbe
hanvil/skal tilbe
vivil/skal tilbe
derevil/skal tilbe
devil/skal tilbe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tilbedt
duvil/skal ha tilbedt
hanvil/skal ha tilbedt
vivil/skal ha tilbedt
derevil/skal ha tilbedt
devil/skal ha tilbedt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tilbe
duville/skulle tilbe
hanville/skulle tilbe
viville/skulle tilbe
dereville/skulle tilbe
deville/skulle tilbe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tilbedt
duville/skulle ha tilbedt
hanville/skulle ha tilbedt
viville/skulle ha tilbedt
dereville/skulle ha tilbedt
deville/skulle ha tilbedt
Imperativ
Bekreftende
dutilb
viLa oss tilbe
deretilb
Nektende
duikke tilb! (tilb ikke)
dereikke tilb! (tilb ikke)
Dine siste søk