Norsk-Engelsk oversettelse av tilføre

Oversettelse av ordet tilføre fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilføre på engelsk

tilføre
verkverb inflict
  størelseverb add
Synonymer for tilføre
Anagram av tilføre
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Abstrakt maleri er som musikk som formidler stemninger, og akkurat nå føler jeg det som veldig fint og riktig å fortsette med det formsprog som alltid har vært mitt og som jeg nå kan tilføre større vitalitet.
2.De har meget å tilføre oss, ikke minst gjelder dette på det teknologiske område, sa han.
3.Departementet vil vurdere å tilføre Luftfartsverket midlertidig kapasitet til å utføre all planlegging for utbygging av nye kortbaneflyplasser.
4.Dersom NRK betalte en krone i stedet for de åtte ørene og viste ti spillefilmer i året, ville dette tilføre norsk spillefilmproduksjon 2025 millioner ekstra.
5.Det er selvfølgelig i hele samfunnets interesse at vi forleggere får et redskap som gjør det mulig for oss å tilføre kulturliv og næringsliv en litteratur som er helt uunnværlig i bestrebelsene på å få frem flere fagutdannete her i landet.
6.Det hevdes fra kvinnehold at kvinnen som leder, egentlig skulle tilføre noe annet og nytt enn den elendighet menn har forårsaket.
7.Felles eierinteresser vil bidra til å underbygge den gjensidige interesse av å tilføre hverandre forretninger, sier Klaus Berg.
8.For den del av Industrifondets portefølje som efter planen skal tilbys investorer, ønsker vi fortrinnsvis norske investorer som kan tilføre selskapet ekspertise, enten det gjelder finansieringssiden, markedsføring eller teknologi, slik at de nye eierne kan være med på å utvikle selskapet videre, sier Holter.
9.For å kunne sikre de eksisterende arbeidsplassene på Mongstad i fremtiden, og tilføre en region med stor arbeidsledighet nye og interessante arbeidsplasser, er det viktig at prosjektene kan komme i gang med det første.
10.Foreløbig har ikke Gunderson vært med på mer enn en trening sammen med oss, så det er litt tidlig å si hvordan han vil komme til å fungere på laget, men jeg tror absolutt at han kan tilføre oss ganske mye ! avslutter Wermåker.
11.Hvilke råd vil jubilanten tilføre ungdom som skal gå inn i bransjen ?
12.I tillegg til at vi går inn med egne midler, kommer aksjekapitalen fra ulike ressurspersoner og grupper som vi anser kan tilføre vårt selskap både kompetanse og virksomhet.
13.Ledelsen i Investa må velge mellom å erklære Navare konkurs og ta et tap på ca. 220 millioner kroner, eller fortsette å støtte selskapet ved å tilføre nye midler, påpeker meglerfirmaet Grieveson Grant i en rapport med negativ konklusjon, datert 6. desember 1984.
14.Men hvis definisjonen på en transaksjonsøkonom er en investor som går inn for å få makt og innflytelse kun for å berike seg selv, uten å tilføre selskapene noe, eventuelt strippe dem for verdier, kan fordømmelsen være på sin plass.
15.Meningen var at Lars Gøran skulle tilføre laget noe.
16.Vi går ikke ut for å kjøpe oss markedsandeler, men vi mener at vi kan tilføre den danske bedriften noe, og den oss, sier direktør Sigurd Astrup.
17.Vi har prøvd å tilføre dette prosjektet så mye som råd er innenfor de rammer vi har.
18.Vi vil fra tid til annen kunne trekke på deres kompetanse, og vi vil tilføre støtte når det gjelder administrasjon, EDB, regnskap og mediaformidling, sier Kilen.
19.Vi vil ikke gå inn for å endre de store linjer i Bergensrederiets drift, men satser på å tilføre rederiet vår ekspertise innen offshorevirksomhet og på produkttankermarkedet og gjøre BDS mer aktivt på disse felter, sier Arne Blystad jr.
20.Vi vil imidlertid se nøye på eiendommen og videre muligheter, og vi tror vi kan tilføre mye - både kapital og administrativ kunnskap.
21.23åringen mener å kunne tilføre partiet nytenkning, på en fjellstø og helhetlig, liberalistisk plattform.
22.Aksjeemisjonen og obligasjonslånet vil totalt tilføre Saga nærmere 450 millioner kroner i ny kapital.
23.Aksjene selges for 60 kroner pr. stykk og vil tilføre selskapet 15,9 millioner kroner.
24.Allikevel må vi fastslå, efter Oslopremieren på" One Mo Time !", at selv akustiske opptak fra tidlige 20år med Bessie Smith og Ma Rainey har så uendelig mye mer å tilføre lytteren av betagende harmoniske fraseringer, rytmisk intensitet og suveren stemmeprakt enn denne musicals vokale forgrunnsfigurer kan skilte med.
25.Alt tyder på at Arbeiderpartiet trenger betydelig lenger tid enn tre år, hvis det skal kunne tilføre norsk politikk noe nytt som ikke bare enkelte snevre organisasjoner ser seg tjent med.
26.Av spesiell verdi er det at folk utenfra (Rasjonaliseringsdirektoratet) kan tilføre nye ideer under gjennomgåelsen.
27.Bakkevig regner med at Skaugen vil tilføre gode investeringsprosjekter, meglerfirmaet Fearnleys A / S vil antagelig kanalisere spesielt profitable certepartier i Laboremus vei og finansselskapet Jøtun vil kunne forslå interessante fusjoner med skipsparter og skipsselskaper.
28.Christian Wessel er med blant annet for å tilføre vårt store OLhåp i seiling enda bedre taktiske egenskaper.
29.De måtte respektere et stort kulturforlags egenart, og måtte både tilføre oss kapital og nødvendig kunnskaper på områder hvor vi vurderer å ekspandere, forteller Wiese.
30.De nye aksjonærene i SimX med Harald Ellefsen i spissen skal tilføre selskapet 17,5 millioner i frisk kapital i forbindelse med at de overtar vel 21 prosent av aksjene.
Dine siste søk