Norsk-Engelsk oversettelse av tilintetgjøre

Oversettelse av ordet tilintetgjøre fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilintetgjøre på engelsk

tilintetgjøre
fiendeverb annihilate, destroy, crush
  planverb defeat, thwart
  ødeleggeverb destroy, wipe out
Synonymer for tilintetgjøre
Fler eksempler
1.Hvis man nekter å overgi seg og i stedet velger å sette inn de franske atomstyrker mot Moskva, vil russerne automatisk og øyeblikkelig svare med russiske atomvåpen og tilintetgjøre Paris og resten av Frankrike, heter det.
2.Danske miljøvernmyndigheter vil prøve å heve og tilintetgjøre mellom 50 000 og 100 000 tonn sennepsgass fra Østersjøens bunn, selv om militære eksperter mener det er umulig.
3.De allierte så det som en hovedoppgave å tilintetgjøre den.
4.De brukte som regel svært kort tid på å skyte seg inn på et nytt mål og tilintetgjøre det.
5.Det er det som er der virkelige, den fremtidige truselen mot dem, og det er derfor de forsøker å tilintetgjøre oss.
6.Det kan oppstå situasjoner da truselen mot idealene fortoner seg så uhyrlig at det å tilintetgjøre truselen fremstår som uomgjengelig nødvendig.
7.Det synes å dreie seg om et systematisk forsøk på å tilintetgjøre bahaisamfunnet, som er den største religiøse minoritetsgruppen i Iran, med ca. 300 000 medlemmer.
8.Dette gjør det unødvendig å bruke slike enorme beløp på våpen som skal tilintetgjøre overvåkningssatellittene.
9.Hva NS ellers klarte å tilintetgjøre av arkiver, er uvisst.
10.Men som balanserte på strak line mellom sin lojalitet mot Føreren og sin overbevisning om at det ville være en forbrytelse mot menneskeheten å tilintetgjøre Paris, slik Hitler forlangte.
11.Men under krigen ble de tatt i bruk for å tilintetgjøre anderledes tenkende i de land Hitler sloss mot.
12.Programlederen, Reidar Hirsti, spurte henne hvordan det var å møte en tysker som var kadett på skipet hennes mann hadde kjempet for å tilintetgjøre.
13.Sekkene inneholdt masse sammenkrøllet avispapir som søppeldestruktørene prøvde å tilintetgjøre - uten hell, selv om de pøste på med sementpulver eller noe lignende og satte i gang en stor vifte.
14.Sovjet ønsker kun å snakke om forbud mot romvåpen (våpen som f.eks. kan tilintetgjøre atomraketter på vei mot sitt mål).
15.Skuespilleren må søke via det negative, tilintetgjøre egne holdninger og beskrivende bevegelser, sier Lecoqs tidligere elev.
16.Alle hadde fått beskjed om å tilintetgjøre sine falske papirer på flyet underveis til Norge.
17.Det gjelder særlig at SovjetUnionens egne SS20raketter, som det ifølge vestlige efterretningskilder nå skal være utplassert 441 av og som kan tilintetgjøre VestEuropa på et øyeblikk, overhodet ikke er tatt med i det sovjetiske forslag.
18.Dette er en av mange oppfatninger som gjør seg gjeldende på amerikansk side efter at det fredag for første gang lyktes å tilintetgjøre et mål i rommet, ca. 500 kilometer oppe, med en totrinns rakett skutt ut fra et fly i ca. 10 000 meters høyde.
19.Dette skulle tilintetgjøre invasjonshæren fullstendig og sikre Japans endelige seier.
20.Fra en militær synsvinkel kan man derfor vanskelig klandre beslutningen om å tilintetgjøre det fiendtlige skipet, hvis man først er villig til å se i øynene at krig fører til tap av liv.
21.Før han døde, hadde han bedt sin gode venn Max Brod om å tilintetgjøre alle manuskripter.
22.Generalen som sa dette på et møte med pressen mens Reagan og Gorbatsjov satt sammen i Geneve, kunne samtidig fortelle om nye vellykkede eksperimenter med en" høyenergikanon" som med plastammunisjon skal kunne tilintetgjøre atomraketter.
23.Juntaen foretar ikke bare overgrep for å tilintetgjøre kurderne i Tyrkia, men utfører også militære angrep mot kurderne i Iran og Irak, heter det i pressemeldingen.
24.Mellomdistanseraketter som bl.a. SS20, som ikke kan nå USA, men kan tilintetgjøre VestEuropa på et øyeblikk, skulle ifølge Kremls syn holdes utenfor denne reduksjonen.
25.Men det kunne vel være nødvendig, all den stund Sveriges TV omtrent samtidig sendte et innslag om at Sovjet helt siden 1971 har hatt et system som kan tilintetgjøre en hvilken som helst satellitt.
26.Men nylig gikk sjefen for SDIprogrammet, generalløytnant James A. Abrahamson, inn for at USA også må prioritere forskning for å finne måter å tilintetgjøre mellomdistansevåpen på.
27.SDIplanene går enkelt sagt ut på å lage et" forsvarsskjold" som skal verne USAs byer og atomarsenaler og tilintetgjøre sovjetiske atomraketter i rommet før de når sine mål.
28.Sovjet forsøker å tilintetgjøre NATOalliansen ved å splitte USA og Europa.
29.Sovjet har lenge gått sterkt imot president Ronald Reagans romvåpenprogram, som er et forskningsprogram for å utvikle et slikt defensivt romvåpensystem som skal kunne brukes til å tilintetgjøre fiendtlige atomraketter på vei mot sitt mål.
30.TASStelegrammet følger opp en lang rekke kommentarer i sovjetisk presse som har hevdet at USA har til hensikt å tilintetgjøre SALT IIavtalen, som utløper iår.
Liknende ord

 
 

tilintetgjøre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tilintetgjøretilintetgjørendetilintetgjort
Indikativ
1. Presens
jegtilintetgjør
dutilintetgjør
hantilintetgjør
vitilintetgjør
deretilintetgjør
detilintetgjør
8. Presens perfektum
jeghar tilintetgjort
duhar tilintetgjort
hanhar tilintetgjort
vihar tilintetgjort
derehar tilintetgjort
dehar tilintetgjort
2. Preteritum (Fortid)
jegtilintetgjorde
dutilintetgjorde
hantilintetgjorde
vitilintetgjorde
deretilintetgjorde
detilintetgjorde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tilintetgjort
duhadde tilintetgjort
hanhadde tilintetgjort
vihadde tilintetgjort
derehadde tilintetgjort
dehadde tilintetgjort
4a. Presens futurum
jegvil/skal tilintetgjøre
duvil/skal tilintetgjøre
hanvil/skal tilintetgjøre
vivil/skal tilintetgjøre
derevil/skal tilintetgjøre
devil/skal tilintetgjøre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tilintetgjort
duvil/skal ha tilintetgjort
hanvil/skal ha tilintetgjort
vivil/skal ha tilintetgjort
derevil/skal ha tilintetgjort
devil/skal ha tilintetgjort
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tilintetgjøre
duville/skulle tilintetgjøre
hanville/skulle tilintetgjøre
viville/skulle tilintetgjøre
dereville/skulle tilintetgjøre
deville/skulle tilintetgjøre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tilintetgjort
duville/skulle ha tilintetgjort
hanville/skulle ha tilintetgjort
viville/skulle ha tilintetgjort
dereville/skulle ha tilintetgjort
deville/skulle ha tilintetgjort
Imperativ
Bekreftende
dutilintetgjør
viLa oss tilintetgjøre
deretilintetgjør
Nektende
duikke tilintetgjør! (tilintetgjør ikke)
dereikke tilintetgjør! (tilintetgjør ikke)
Dine siste søk