Norsk-Engelsk oversettelse av tore

Oversettelse av ordet tore fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tore på engelsk

tore
allmennverb dare, venture
Synonymer for tore
Avledede ord av tore
Anagram av tore
Fler eksempler
1.Det er hva bokens prest har å si Tore Hamsuns Abel, dette aspekt av ham selv.
2.Fornebu er idag en trussel mot 3 / 4 million mennesker i Oslo, Asker og Bærum," hevdet Tore Berg i en uttalelse i Verdens Gang i 1979.
3.Kjenn kor det angar, søtt av Olavsblomen", synger Svallaug Gjersvold som Åsa til Tore, som spilles av Tor Einar Skjærstad.
4.Landkjenning" har elevene lært seg på forhånd, og det mektige tonediktet blir fremført med enstemmig kor, Tore Johannessen som sangsolist og Ingunn Ådland ved klaveret.
5.Rundtomnissen" har fått navn efter Rundtom vekselsentral, der teletekniker Tore Johansen fikk med seg kollega Åge Moberg på den første telefonnisseaktivitet i 1976.
6.Tore i buret lar seg ikke lure !
7.10 800 medlemmer ble passert onsdag, sier den daglige leder i NSF, Tore Hoff, til Aftenposten.
8.Akkurat ! svarer Tore Hansen.
9.Akkurat dette må bero på en lapsus fra politiets side, men jeg finner det underlig at den politifullmektig som møtte i forhørsretten overhodet ikke var kjent med at dette forhold var henlagt, sier siktedes advokat, Tore Eriksen.
10.Akvariet i Drøbak er ennå bare på tegnebrettet, og nettopp ved først å diskutere oss frem er det mulig å løse problemer som dette, sa komiteformann Tore H. Eriksen til slutt.
11.Alle fem resultatenheter er og skal være markedsorientert, og vi mener å ha noe unikt å tilby, sa direktør Tore Egil Holte.
12.Alt må settes inn på å bedre StorOslo Lokaltrafikks økonomi, samtidig som selskapet må videreutvikles til styringsselskap for kollektivtrafikken i både Oslo og Akershus, sier fylkesordfører Tore Haugen (h) i Akershus til Aftenposten.
13.Annerlede stiller det seg med hytter eller fritidshus ved sjøen, sier Tore Dahl.
14.Antagelig ønsker russerne å svekke den norske forhandlingsekspertisen ved å fjerne folk som kjenner forholdene godt, mener Tore Børresen.
15.Både TKHsjef Tore Helno og jeg selv skulle gjerne ha sett guttnen i sving idag, slik at vi kunne fått et litt bedre grunnlag å vurdere ut ifra ved uttagningen av de to siste på 70meterslaget.
16.Den store, rutegående flytrafikk blir intet problemområde å diskutere på interimsmøtet, sier Tore Melgård.
17.Dermed skulle jeg ha satt punktum for myten om at Tore Hansen og jeg er" bitre fiender".
18.Det bør være tankevekkende at de land som har avskaffet den private eiendomsretten eller innskrenket den radikalt, der har det gått samme veien med den personlige frihet, sa Høyres Tore Austad da Odelstinget idag tok til med behandlingen av en endring i erstatningsekspropriasjonsloven som skal sikre at det blir gitt full erstatning.
19.Det er en glede for Flyktningerådet å gi disse barna en mulighet til å komme hit til landet, sier informasjonssjef Tore J. Brevik til Aftenposten.
20.Det er et ualminnelig pent håndverk, sier Tore Erik Mohn, som sammen med Oddmund Avik er organist i menigheten.
21.Det er flere grunner til at vi velger å lage fest for ungene når vi bevilger oss en slik lang søndagstur, forklarer Tore Bilet i klubbkomiteen.
22.Det er først og fremst et prinsippregister, en ringperm hvor man setter inn vedtak som reklamasjonsnevnden har fattet i forskjellige klagesaker, sier Tore Flaaterud, sjef for juridisk avdeling i Forbrukerrådet, til Aftenposten.
23.Det er første gang at et fjernsynsnett, i dette tilfelle Janconettet i Oslo, benyttes til å overføre den form for datatrafikk som blir krumtappen i det fremtidige informasjonssamfunnet, sier viseadm. direktør Jan Tore BergKnutsen i Kreditkassen til Aftenposten.
24.Det er helt nødvendig at videoimporten blir konsesjonspliktig, sier statssekretær Tore Husebø i Justisdepartementet til Stavanger Aftenblad.
25.Det er ihvertfall ikke fordi gjengen presser en, mener Nicholas Sullivan, alias sønnen Tore.
26.Det er ikke bare åpningen av et nytt bygg, men et tegn på at StorebrandNorden vil satse enda sterkere enn før i USA, sier lederen for StorebrandNordens internasjonale virksomhet, direktør Tore Melgård til Aftenposten i forbindelse med at selskapet onsdag åpnet sitt nye forretningsbygg i Tarrytown utenfor New York.
27.Det er ikke lenger nødvendig å forhaste seg med å kjøpe bolig idag, i frykt for at den skal bli dyrere imorgen, sier formannen i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tore Dahl, til Aftenposten.
28.Det er selvsagt nyttig og viktig for alle parter at innvendingene kommer på et så tidlig stadium av planleggingen, sa komiteens formann Tore H. Eriksen.
29.Det er vi fornøyd med, markedsforholdene tatt i betraktning, sier administrerende direktør Tore Andresen.
30.Det går som en rød tråd gjennom utredningen at der hvor det kan oppstå problemer, kan problemene styres, sier sosialhistoriker Tore Pryser til Aftenposten.
Liknende ord

 
 

tore som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) toretorendetort
Indikativ
1. Presens
jegtør
dutør
hantør
vitør
deretør
detør
8. Presens perfektum
jeghar tort
duhar tort
hanhar tort
vihar tort
derehar tort
dehar tort
2. Preteritum (Fortid)
jegtorde
dutorde
hantorde
vitorde
deretorde
detorde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tort
duhadde tort
hanhadde tort
vihadde tort
derehadde tort
dehadde tort
4a. Presens futurum
jegvil/skal tore
duvil/skal tore
hanvil/skal tore
vivil/skal tore
derevil/skal tore
devil/skal tore
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tort
duvil/skal ha tort
hanvil/skal ha tort
vivil/skal ha tort
derevil/skal ha tort
devil/skal ha tort
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tore
duville/skulle tore
hanville/skulle tore
viville/skulle tore
dereville/skulle tore
deville/skulle tore
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tort
duville/skulle ha tort
hanville/skulle ha tort
viville/skulle ha tort
dereville/skulle ha tort
deville/skulle ha tort
Imperativ
Bekreftende
dutore
viLa oss tore
deretore
Nektende
duikke tore! (tore ikke)
dereikke tore! (tore ikke)
Dine siste søk